OEHLING RÁDCE : POUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH BLESKŮ III.

Cesta: www.oehlingradce.cz > Rádce > Blesky

Partneři závoduTIPY PRO VÁS

Původní recenze:

Canon EOS-1D Mk. IV  
Nikon D3s

 

 

 Zasoutěžit si!

 


Zde můžete přejít na portál fotografické soutěže
Foto z cest, kterou pro vás připravila firma OEHLING
ve spolupráci s časopisem Lidé a Země.

 

Do vaší knihovny

 


Váš komplexní průvodce výměnnými objektivy
pro SLR, SLT a kompaktní fotoaparáty. Více
informací získáte zde
a zde je link do sekce Odborná
literatura eShopu OEHLING.

Použití elektronických blesků III.

Zrcadlovky, ať už typu SLR se sklopným zrcadlem, anebo SLT s pevně zabudovaným, a vyspělé kompaktní fotoaparáty, ať už s možností používat výměnné objektivy, nebo s objektivy napevno vsazenými, jsou vybaveny elektronickým bleskem (až na výjimky potvrzující pravidlo) a mají také aktivní sáňky pro připojení externích zábleskových jednotek. Pojďme se nyní podívat na některé aspekty externích blesků podrobněji. Jaké jsou možnosti využití těchto blesků? A jaké jsou základy použití zábleskového světla?


Základní možnosti a srovnání výhod a nevýhod některých řešení elektronických blesků jsou v první a hlavně ve druhé části. Navazujeme-li nyní vybranými podrobnostmi, je třeba říci, že externí zábleskové jednotky výrazně rozšiřují tvůrčí možnosti oproti bleskům zabudovaným, byť jsou výklopné jako v případě zrcadlovek a sofistikovaných kompaktů, ať už jde o modely s ultrazoomy, anebo s možností používat výměnné objektivy. Jistě, představují určitou investici navíc, váhu navíc, také zvětšení našeho fotografického systému a nutnost postarat se o dostatek vhodné energie pro jejich provoz, ovšem mají vyšší výkon – a často výrazně – ve srovnání s blesky interními, nabízejí lepší regulaci výkonu, reflektor je umístěn dále od podélné osy objektivu, což výrazně snižuje nebezpečí vzniku nežádoucího efektu červených očí a eliminuje zastínění záběru příslušenstvím, typicky sluneční clonou na dlouhém zoomu.


Dále díky zoomující hlavici je řízen vyzařovací úhel, lze dosáhnout vyššího směrného čísla a úspory energie. Nabízejí výklopnou a otočnou hlavici, což nám umožňuje osvětlit scénu odraženým světlem. Také je k dispozici různé příslušenství od návleků pro změkčení světla, přes difuzory pro rozptýlení světla tak, aby bylo možno použít i širokoúhlý objektiv bez nebezpečí, že kraje obrazu nebudou, až po barevné filtry. Usnadňují, zpřesňují a urychlují automatické ostření ve špatných světelných podmínkách či dokonce ve tmě. A nabízejí celou řadu různých funkcí od dálkového řízení po stroboskopické osvětlení.


Drobná ukázka využití funkce stroboskopického osvětlení pomocí blesku Canon Speedlite 550EX. Frekvence záblesků, tedy počet záblesků za sekundu, může být až 199 (udáváno v Hertzech, tedy 199 Hz) a nastavit můžeme sérii až sta po sobě jdoucích záblesků. To můžeme využít při záznamu vícenásobných obrazů objektů v pohybu a pro vytvoření pohybových studií.
 

Výkonné externí blesky jsou označovány také slovem „systémové“. A skutečně – jakmile blesk připojíme pomocí jeho přípojné patice do aktivních sáněk fotoaparátu, dojde k propojení elektronického systému blesku se systémem fotoaparátu. Blesk lze řídit a nastavovat pomocí ovladačů fotoaparátu, a naopak nastavení, která zvolíme přímo pomocí ovladačů blesku, nacházejí odezvu v systému fotoaparátu. Jde kupříkladu o funkce jako úprava zábleskové expozice, úprava výkonu blesku, použití režimu Multi a stroboskopického záblesku, ale také pro samotné zoomování hlavice blesku, které je možno ovládat ručně, anebo svěřit systémové automatice, kdy fotoaparát, objektiv a blesk „pracují“ s informací o tom, jaký objektiv je nasazen, respektive jaká je aktuální ohnisková vzdálenost a systém blesku automaticky řeší nastavení zoomu hlavy, aby záblesk správně pokryl šíři záběru nastaveného ohniska. Však také každý fotoaparát (systém) umožňuje používat jen přesně dedikované externí blesky (s kompatibilním systémem). Vybíráme-li tedy externí blesk pro svůj fotoaparát, doporučuji pořádně prostudovat vzájemnou kompatibilitu! V ideálním případě je dobré sestavu v prodejně vyzkoušet. Jde také o to, že i v rámci jednoho systému nemusí být pro určité modely fotoaparátů dostupné všechny funkce určitého blesku a naopak. A bylo by škoda na taková omezení přijít až po nákupu.


Práce se zábleskovým světlem

Použití zábleskového osvětlení je specifické. Navíc záleží na druhu použitého zábleskového zařízení a také na počtu zábleskových jednotek použitých v jedné světelné konstrukci. A samozřejmě na způsobu využití zábleskové jednotky, nebo jejich dvojice či skupiny, a také na prostředí, ve kterém fotografujeme. Zcela samostatnou kapitolu, přesněji knihu, představuje ateliérové nebo studiové osvětlení, a tak ho máme zařazeno i my.

Nicméně obecně platí, že zábleskové zdroje dávají velký světelný tok při malé vyzařovací ploše. Osvětlení je velmi kontrastní, vznikají ostré, hluboké stíny. Musíme také počítat s výrazným úbytkem intenzity osvětlení směrem od světelného zdroje, což má v řadě případů za následek snímky s přesvícenými osobami nebo předměty v popředí a nedostatečně osvětlenými vzdálenějšími částmi snímku – někdy lze mluvit až o černočerné tmě.

Blesky zabudované do fotoaparátu, výklopné, ale i externí, upevněné do aktivních sáněk, ale i ty na krátkém raménku poblíž fotografického přístroje bohužel vyzařují světelný kužel stejný, nebo téměř shodný se směrem optické osy, a tak je jejich osvětlení ploché a vysoce kontrastní. Tento nedostatek má několik řešení.

Zdánlivě nejjednodušší je fotografovat bez zábleskového světla, s využitím pouze stávajícího, přirozeného osvětlení. Ne vždy je to ale možné. A mnohdy je to také málo vhodné, a to i z hlediska kvality obrazu. A nejde jen o případy, kdy nastavíme vysoký ekvivalent citlivosti ISO – a že současné fotoaparáty umožňují použít dříve nemyslitelné hodnoty, o tom pojednáváme v oddílech o fotoaparátech, přičemž vždy výrazně vzroste obrazový šum a často dojde i ke změně jeho charakteru, a to vždy směrem k horšímu, což je velmi omezující.


Také si můžeme "pohrát" s nastavením zábleskové expozice. Současné moderní fotoaparáty umožňují sladit správnou expozici s využitím zábleskového světla opravdu tak, že i při použití zabudovaného blesku docílíme snímku s bleskem přisvětleným objektem bez stínu na nepříliš vzdáleném pozadí. Jako ukázku jsem vybral snímky, které jsem vytvořil při testování kompaktní zrcadlovky Nikon D3100.    

          
Máme-li sice jen jeden externí elektronický blesk, ale s výklopnou hlavicí, a ještě lépe výklopnou a otočnou, pak můžeme scénu osvětlit nepřímým světlem, odraženým od stropu, stěny, nebo odrazné desky. V případě stropu a stěn musíme zvážit kvalitu, barvu a vzdálenost. Není-li strop nebo stěna bílá, anebo alespoň velmi světlá, anebo je-li strop velmi vysoký, nebude použití odrazu možné. Jde o to, zda množství vyzářené energie bude stačit na správný osvit. U barevné odrazné plochy musíme zvážit, zda se u snímku může projevit nežádoucí barevný posun. Pro fotografie plachetnice v hotelovém lobby jsem použil kompaktní, ale výkonnou externí zábleskovou jednotku Nikon Speedlight SB-700. 

Chceme-li si sami stanovit, jaké clonové číslo použijeme, pak v případě odraženého světla nemůžeme počítat s přímou vzdáleností mezi fotoaparátem s bleskem a fotografovaným předmětem, nýbrž skutečnou dráhu světelných paprsků, tedy sečíst vzdálenost k odrazné ploše a od ní k předmětu – a navíc musíme počítat s určitou ztrátou. Platí sice zákon o odrazu světla, tedy že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, ale také platí činitel odrazu – a vždy se odrazí méně světla, než kolik dopadlo. Odrazem dochází ke ztrátám světla, zejména není-li odrazná plocha dokonale rovná, hladká, bílá. (Ne každý strop je tvořen hladkou vrstvou sulfidu barnatého, který má odraz 97 %!) Musíme použít určitou korekci.

A fotografujeme-li takto osobu, zvláště je-li kupříkladu strop relativně nízko, volíme prostor pro odraz záblesku také s ohledem na to, aby tato osoba neměla příliš přesvícenu horní část hlavy. Každopádně toto řešení nepřímého osvětlení je měkčí a přirozenější než přímé. Také si musíme bedlivě hlídat nevhodné odrazy, reflexy.


Další možností je použít externí zábleskovou jednotku ve větší vzdálenosti od fotoaparátu. Můžeme ji umístit na stativ či stojan, anebo na delší lištu, spojenou s fotoaparátem. V současné době je nabízena také řada různých držáků a pomocných konstrukcí, často určených pro natáčení videa pomocí zrcadlovek, a ty můžeme s výhodou využít i pro připevnění blesku dál od fotoaparátu. Tak získáme plastičtější osvětlení. Faktem je, že vysoký kontrast je ale beze změny – pomoci si můžeme rozptylnou tkaninou, destičkou, nástavcem.Ještě více možností nám poskytne sestava dvou, nebo i více externích blesků – takové mobilní ministudio. V případě dvou blesků jeden použijeme jako hlavní světlo, druhý jako doplňkové k prosvětlení stínů. Dříve bylo třeba propojovat blesky synchronizačními kabely, dnes většinou fungují bezkabelově.


Směrné číslo blesku

Směrné číslo, to je základní parametr blesku a udává jeho maximální výkon. V anglicky psaných datasheetech lze najít jen zkratku GN, což znamená Guide Number. Směrné číslo by mělo být vztaženo k citlivosti 100 ISO/ASA (21 ˚DIN/ČSN), a také v naprosté většině případů je, a udává maximální vzdálenost v metrech, ve které je blesk ještě schopen zajistit správnou expozici pro clonové číslo 1. Pro vyšší clonová čísla, která používá většina normálních smrtelníků, si maximální vzdálenost spočítáme tak, že vydělíme směrné číslo blesku požadovaným clonovým číslem.

Potřebujeme-li prodloužit maximální vzdálenost, můžeme zvýšit ekvivalent citlivosti ISO. Ovšem pozor! Zvýšíme-li citlivost ze 100 na 200 ISO, nezvýší se maximální vzdálenost dvakrát, ale jen 1,4×, neboť výkon blesku klesá s druhou mocninou vzdálenosti. U světla platí několik důležitých zákonů. Některé jsme zmínili výše (zákon odrazu, činitel odrazu). Dalším je tzv. čtvercový zákon. Intenzita osvětlení klesá s druhou mocninou vzdálenosti, tedy poodstoupím-li o dva metry, budu mít nikoli 2×, ale 4× méně světla. Pozor – nutno rozlišovat náš případ osvětlení a kupříkladu fotografování osvětlené scény v divadle nebo na koncertě! V našem případě jde o světelný tok, v divadle či na koncertě se jedná o jas scény.

Záblesková hlava sofistikovaných externích blesků mění nastavení zoomu tak, aby bylo zajištěno odpovídající pokrytí scény zábleskovým světlem s ohledem na aktuální ohniskovou vzdálenost objektivu – blesk dokáže podle potřeby rozšiřovat a zužovat světelný úhel podle informace od těla fotoaparátu o aktuálně nastaveném ohnisku. Moderní digitální zrcadlovky, které mají obrazový senzor menší než je políčko kinofilmu 135, dokonce umí správně přepočítat ohniskovou vzdálenost. Protože toto nastavení můžeme provádět i ručně, je dobré vědět, že když nastavení zoomu zábleskové hlavy přesahuje skutečnou ohniskovou vzdálenost objektivu, mohou být okraje snímku tmavé. Při použití širokoúhlých objektivů je také dobré použít vestavěný rozptylný panel, který umožňuje pokrytí typicky až do ohniskové vzdálenosti 17 mm.


Synchronizace blesku a závěrky

Synchronizační čas závěrky, označovaný po anglicku X-sync je nejdelší čas, kdy se ještě závěrka při expozici snímku otevře celá (první lamela senzor odkryje a po uplynutí času expozice ho druhá zakryje). Běžné časy „X-sync“ se pohybují od 1/125 do 1/250 s. Pokud bychom nastavili vyšší rychlost závěrky, byla by část obrazu znehodnocena tmavým pruhem. Jak je tedy možné, že u současných fotoaparátů s mechanickou štěrbinovou závěrkou se dvěma lamelami můžeme používat i vyšší rychlosti závěrky, tedy velmi krátké časy expozice? Výrobci nabídli technické řešení, kdy se lamely pootevřou a přes obrazový snímač přejede štěrbina, což je jako by každá část snímače byla exponována velmi krátkou dobu, ale závěrka – štěrbina se může pohybovat mnohem pomaleji. Je dobré vědět, jaké jsou v tomto směru technické parametry našeho fotoaparátu. Kupříkladu blesk Canon Speedlite 550EX nabízí režim FP s vysokorychlostní synchronizací, přičemž spolupracuje se všemi rychlostmi závěrky. 

Jiným případem je synchronizace blesku se druhou lamelou závěrky. Jedná se o uživatelskou funkci, kterou dnes nabízí celá řada fotoaparátů. Zatímco při běžném nastavení synchronizace na první lamelu závěrky se blesk spouští v okamžiku plného otevření závěrky, u synchronizace na druhou lamelu se spustí těsně před zavřením závěrky. Pokud tuto funkci zkombinujeme s pomalou rychlostí závěrky, můžeme zachytit světelnou stopu za objektem v pohybu, záběr je dynamický, živý.  


Zábleskové osvětlení a efekt červených očí

Teto efekt vzniká při použití tvrdého světla ze zdroje poblíž objektivu fotoaparátu. Toto silné světlo proniká oční zornicí, osvětlí prokrvenou sítnici a oči na snímku pak jsou červené. Je-li navíc snímek pořízen za nižší hladiny osvětlení, je efekt ještě výraznější, poněvadž za takových podmínek má člověk zornice rozšířené.


Vzniku tohoto nežádoucího jevu můžeme zabránit použitím odraženého světla, nebo umístěním blesku dál od podélné osy objektivu, z praxe vychází jako minimální vzdálenost přibližně 15 cm. Kompaktní přístroje, a to i zrcadlovky s výklopnými blesky, nabízejí zábleskový režim snižující efekt červených očí pomocí jednoho nebo více předblesků (většinou přímo blesku, anebo poslouží pomocné světlo), aby se oči akomodovaly před samotným zábleskem spojeným s expozicí. Díky předbleskům oči fotografované osoby zúží zornice a efekt je potlačen. Další pomocí je retuš, v řadě případů řešena automaticky při volbě speciálního režimu blesku, anebo můžeme provést následnou jemnou retuš pomocí svého editačního programu.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ