OEHLING RÁDCE : OD "FILMOVÉ" K "DIGITÁLNÍ" FOTOGRAFII

Partneři závoduTIPY PRO VÁS

Původní recenze:

Canon EOS-1D Mk. IV  
Nikon D3s

 

 

 Zasoutěžit si!

 


Zde můžete přejít na portál fotografické soutěže
Foto z cest, kterou pro vás připravila firma OEHLING
ve spolupráci s časopisem Lidé a Země.

 

Do vaší knihovny

 


Váš komplexní průvodce výměnnými objektivy
pro SLR, SLT a kompaktní fotoaparáty. Více
informací získáte zde
a zde je link do sekce Odborná
literatura eShopu OEHLING.

Od "filmové" k "digitální" fotografii

V roce 2011 už fotografie oficiálně existuje 172 let. Připomeňme si, že dne 19. srpna 1839 Francouzská akademie věd oznámila její vynález veřejnosti. Od počátku byl pro fotografování potřebný fotografický přístroj. Jako malíř používá štětce, paletu barev, plátno, ..., – fotograf má fotoaparát s objektivem, kterým „kreslí“ obraz na světlocitlivý filmový materiál, anebo dnes spíše používá digitální fotoaparát, a následně vytváří „papírové“ fotografie, nebo prezentuje své snímky pomocí internetu, televizoru nebo projektoru. Ostatně označení „fotografie“ spojuje dvě řecká slova: photos a graphos = kreslení světlem.

Samozřejmě k uvedenému historickému oficiálnímu oznámení vedla dlouhá cesta, jak uvádí spolu s popisem obou historických fotografických postupů například kniha Lučební základové hospodářství Dra. Karla Amerlinga z roku 1851, kterou jsme si představili už v úvodním dílu této FotoPoradny. Stejně tak jsme si ukázali, že během následujících let a desetiletí vyráželi fotografové za svými úlovky s výbavou, jakou třeba představuje perokresba ze Stengerovy sbírky O dějinách fotografie, kde je fotograf se stanovou temnou komorou, dřevěnými stativy a s truhlicí lučebnin v době fotografování na mokré skleněné desky.

Budeme-li sledovat vývoj fotografie jako takové, můžeme současně vidět, jakým vývojem prošla používaná fotografická technika (a také chemie a další materiály). A je to historie mnohdy velmi dobrodružná a poutavá. A pokud se do ní „ponoříme“, učiníme zajímavé objevy. Kupříkladu: Co bylo dřív? Hledáčkové, nebo zrcadlové „fotokamery“? Inu zrcadlové! Koneckonců jimi byly už vylepšené „camery obscury“, ale to by někdo mohl brát jako nefér argument, ovšem i pak skončíme v roce 1860, kdy Fox Talbot začal pracovat s první prazrcadlovkou se sklopným zrcadlem. A o pět až šest let později byl vypočten a vyroben první objektiv jako aplanát. V roce 1887 představil Goodwin celuloidový pás, který se stal základem pro první svitkový film. Velké rozšíření fotografie přinesly německé vynálezy štěrbinové závěrky, kinofilmu a zmenšených, snadno použitelných přístrojů na tento užší a delší film, který se i snadněji posouval.

Není možné zabývat se touto historií podrobně. Spokojme se s konstatováním, že postupem času byly fotografické přístroje na různé druhy a formáty filmových materiálů dovedeny k vysoké technické úrovni, stejně jako fotografické materiály samotné. A s rozvojem výpočetní techniky a v 80. letech 20. století pak i s rozmachem minilabů a s ohledem na vývoj komerční výroby barevných fotografií se objevil tzv. Advanced Photo System: speciální fotoaparáty používaly film s magnetickou páskou s informacemi pro zpracování fotografií. Ale – byla to jen pověstná cimrmanovská „slepá ulička“. O slovo se už totiž hlásily digitální fotoaparáty a na světě byl nový fenomén – digitální fotografie, respektive „zobrazování“, neboť obdobný vývoj vidíme i v případě natáčení filmů a koneckonců i v oblasti televizního vysílání a tvorby.


Už v úvodním článku jsme si poukázali na základní rozdíly mezi digitální a „klasickou“ fotografií, mezi fotoaparáty digitálními a na filmový materiál. Ukázali jsme si, že digitální a filmový přístroj snadno rozpoznáme podle některých vnějších znaků. Nejviditelnější je barevný displej na zadní stěně (někdy dokonce výklopný, nebo výklopný a otočný). Zadní stěna nemá výklopná dvířka pro založení filmu. Digitální přístroje ale mají menší výklopný kryt pro slot na paměťové karty. Ty jsou různého typu a velikosti. Hlavní rozdíly jsou ale uvnitř fotoaparátů. Faktem je, že jak „filmové“, tak i digitální fotoaparáty mají jeden základní společný prvek – objektiv, který „kreslí obraz“.


"Filmová" versus "digitální" fotografie — film se světlocitlivou vrstvou a různě veliký obrazový snímač typu CMOS nebo CCD s miliony miniaturních fotodiod.
 


U fotoaparátu na film je obraz vykreslen objektivem na světlocitlivou vrstvu filmu, kde vzniká latentní obraz. Film se aktivně podílí na tvorbě fotografického obrazu. Jedná se o systém chemicko-fyzikální (včetně optiky). Kdežto u digitálního fotoaparátu je použit systém elektro-optický. Obraz kreslí také objektiv, ale obrazový snímač (různého typu, velikosti a s různým počtem miniaturních fotodiod) zaznamená jasy tří základních barev (RGB), elektronický signál analogovo-digitální převodník zdigitalizuje a obvod s procesorem (nebo procesory) zpracuje na digitální obrazové soubory, které jsou následně uloženy na paměťové médium.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ