OEHLING RÁDCE : FOTO-VIDEO MINISLOVNÍK

Partneři závoduTIPY PRO VÁS

Původní recenze:

Canon EOS-1D Mk. IV  
Nikon D3s

 

 

 Zasoutěžit si!

 


Zde můžete přejít na portál fotografické soutěže
Foto z cest, kterou pro vás připravila firma OEHLING
ve spolupráci s časopisem Lidé a Země.

 

Do vaší knihovny

 


Váš komplexní průvodce výměnnými objektivy
pro SLR, SLT a kompaktní fotoaparáty. Více
informací získáte zde
a zde je link do sekce Odborná
literatura eShopu OEHLING.

Foto-video minislovník

A

Acces Point (AP) – přístupový bod
Přístupový neboli připojovací bod je zařízení a program pro bezdrátové připojení na komunikační a místní síť. Připojit je možno mobilní telefon, fotoaparát nebo videokameru prostřednictvím speciální karty s Wi-Fi modulem, multifunkční zařízení s tiskárnou, notebook nebo počítač. 

A/D převodník
Čip s integrovaným obvodem pro převod analogových signálů do digitálního formátu většinou na základě technologie 1 bit. Digitální data je možno zpracovat pomocí technik DSP – Digital Signal Processing.

Americká retuš
Rozprašování barev na papír nebo film pomocí stříkací pistole na stlačený vzduch.

ASA
American Standards Association, americká normalizační společnost. Ve fotografii je tato zkratka též používána pro vyjadřování citlivosti fotografických materiálů. Viz citlivost fotografická.

AutoBracketing
Program, ve kterém fotoaparát automaticky zaznamená několik snímků s různým nastavením. Fotograf může vybrat nejlepší. Nejznámější a nejrozšířenější je režim Auto Exposure (AE) Bracketing, tedy záznam snímků s různě nastavenými parametry expozice. Tato možnost se uplatní zejména při fotografování v obtížných světelných podmínkách, anebo v situaci, kdy je jen jedna příležitost dosáhnout správného výsledku a my potřebujeme mít jistotu úspěchu. Nejčastější jsou trojice snímků: jeden přesně podle exponometrického systému, jeden světlejší a jeden tmavší. Rozsah nebo odstupňování rozdílnosti nastavení může uživatel volit, byť v přesně daných limitech. Často bývá rozdíl po 1/3, nebo 1/2, ale i po celém jednom expozičním stupni (1 EV). Zejména fotoaparáty určené náročným uživatelům mají ovšem nabídku možností širší, a to nejen u odstupňování rozdílu, ale nabízejí i různý počet zaznamenaných snímků (3, 5 i 7). Automatické řady snímků jsou nabízeny nejen u nastavení expozice, ale také ostrosti, vyvážení bílé barvy a barevného podání – kupříkladu jeden snímek normálně barevný, případně s živějšími barvami, jeden sépiově hnědý a jeden převedený do šedé škály.

Autofokus
Systém automatického zaostřování objektivu na zvolené místo. Vícebodové automatické zaostřování umožňuje získat ostré snímky v celém rozsahu zoomu, od širokoúhlého režimu po makro a v celé ploše obrazu. Nabízeny jsou i režimy autofokusu se zaměřením na středovou oblast záběru a bodové ostření, a to na střed, anebo s možností výběru bodu AF. Tyto režimy umožňují dosáhnout zaostření hlavního objektu (nebo jeho části) na rozostřeném pozadí. Dalšími režimy autofokusu jsou ostření po jednotlivých snímcích a souvislé, funkce sledování vybraného objektu a také spojení AF s funkcí detekce obličejů v záběru.

Automatické barevné maskování
Automatická maska. Hnědooranžová vrstva na barevném negativním filmu. Maskuje vedlejší hustoty barevných vrstev a zlepšuje barevné podání obrazu. Jde o to, že existujících cca 15 000 barevných odstínů musíme simulovat třemi základními barvami: žluť = G + R, purpur = B + R a azur = B + G (R = červená, G = zelená, B = modrá). Ovšem toto platí teoreticky. V praxi nikdy nezískáme ideální purpur a azur, nepropustí 100 % světla. Automatická maska tedy konkrétně odstraňuje nedostatky purpurového a modrozeleného barviva, neboť se skrze ni musí déle svítit. Je to vlastně filtr. A je tím hustší, čím více světla působí.

Automatické sledování jasu
Některé displeje a další zobrazovače jsou vybaveny systémem se snímačem okolního osvětlení a podle potřeby vhodně upravují jas. Některé kamery a fotoaparáty mají systém, který při nízkém osvětlení umožňuje mít na displeji a případně i v elektronickém hledáčku i za velmi slabého osvětlení jasné zobrazení. A některé krátce zvýší zesílení snímače, aby bylo možné zkomponovat snímek. Díky tomu je těsně před expozicí k dispozici zvláště jasné zobrazení v hledáčku LCD.

AV – audio-video/Audio Visual (výstup/vstup, propojení)
Obecně zkratka pro audiovizuální produkty určené k záznamu, zpracování nebo reprodukci obrazu a zvuku. V případě A/V OUT/IN značí audio-video výstup, nebo vstup, kterým jsou tyto přístroje vybaveny a který umožňuje audiovizuální propojení kupříkladu digitálního fotoaparátu nebo videokamery s televizorem.  

B

Barevný závoj
Celkový barevný nádech fotografického obrazu.

Baterie
Kompaktní zdroj energie pro přenosné přístroje jako fotoaparáty, videokamery, blesky apod. Přesněji systém jednotlivých napájecích článků. Často s možností opakovaného nabití. Akumulátory. K dispozici různé typy: alkalické napájecí články, baterie lithio-iontové (Li-ion), lithiové a lithio-polymerové a Li-PON, NiMH – nikl-metalhydridové (včetně nejnovějších s minimální ztrátou kapacity při dlouhodobém uskladnění) a methanolové. NiCd – nikl-kadmiové jsou již v EU kvůli jedovatému kadmiu zakázané. Viz také zdroj energie.

Baterie STAMINA InfoLITHIUM
Dobíjecí baterie značky Sony se zabudovaným mikroprocesorem, který komunikuje s digitálním fotoaparátem a zobrazuje zbývající čas pro fotografování s přesností na minutu.

B-čas (Bulb; T-čas)
Nastavení dlouhých časů závěrky. Někdy lze nastavit přesný čas expozice, někdy je závěrka otevřená po dobu, kdy je stisknuta spoušť (správně volba času T); záleží na koncepci přístroje.

Binární – dvojkový
Dvojková číselná soustava, obsahující jen čísla 0 a 1, na které je založena oblast digitální, počítačové techniky – tedy i digitální fotografie.   

Bit – b, Binary digit
Nejmenší část digitálních dat, kterou počítače mohou zpracovat. Nejmenší jednotka informace ve dvojkové číselné soustavě. Má dva stavy, 0 a 1, označované též „vypnuto“ a „zapnuto“.

Bitmapa (BMP/*.bmp; rastr)
Bitmapový soubor, standardní rastrový formát ve Windows. Nekomprimovaný grafický formát, mapující pixely obrazu bit po bitu. Formát BMP podporuje režimy RGB, indexované barvy, stupně šedi a bitovou mapu, nepodporuje ukládání alfa kanálů.

Blesk
Umělé světlo, vytvářené krátkodobým elektrickým výbojem. Na barevné fotografické materiály a snímače má stejný účinek jako denní světlo.

Blesk s automatickou synchronizací podle denního světla
Automaticky měří úroveň expozice pro objekty v popředí, za kterými se při denním osvětlení nachází zdroj světla.

Byte – bajt; B
Jednotka informace a digitální paměti. Jeden bajt se skládá z osmi bitů, tedy jedniček a nul v určitém pořadí. Osmičlenná skupina může vyjádřit 28, tedy 256 různých znaků – číslic, písmen, barevných hodnot, nebo znaků řídících. Používají se i násobky této hodnoty. Pak se jedná o zařízení či paměti 16bitové, 24-, 32-, 64bitové. A samozřejmě existují i vícebitové technologie. Značení jednotek: 1 B (bajt) = 8 b (bitů); 1 kB (kilobyte) = 22 . 28 = 210 B = 4 . 256 B = 1024 B = 1,024 . 103 B; MB (megabyte) = přibližně milion B; GB (gigabyte) = přibližně miliarda B.

Bloková redukce šumu
Digitální komprese obrazu MPEG funguje na principu komprese čtvercových oblastí pixelů. Někdy se v obraze může vyskytnout artefakt zvaný blokový šum. Systém blokového snížení šumu zpracovává bloky šumu tak, aby nebyly viditelné.

Bodové měření expozice
Režim exponometrického systému, který měří světlo jen ve středové oblasti hledáčku. Zajišťuje přesný výpočet expozice a stanovit přesnou expozici pro určitou část scény anebo za nepříznivých světelných podmínek.

Bracketing
Série snímků s odstupňovaným nastavením  – viz AutoBracketing (ABC).

C/Č

CC filtry
Color compensating filters – viz kompenzační filtry.

Centrální závěrka
Soustava kovových lamel umístěných uvnitř objektivu. Lamely se rozevírají a přivírají podle nastavené doby osvitu.

Citlivost fotografická
V případě filmu citlivost ke světlu, a to spektrální a obecná. Z hlediska spektrální citlivosti máme filmy ortochromatické, které nejsou citlivé k červené části spektra a slouží jen k reprodukčním účelům, panchromatické – citlivé ke všemu viditelnému světlu a pak ještě různé speciální materiály, jako ortopanchromatický, který má spektrální citlivost jako lidské oko, tedy asi 555 nm, nebo izopanchromatický se stejnou citlivostí k červené a zelené části spektra. 
Obecná citlivost je vztažena k bílému světlu. Čím je materiál citlivější, tím vyvolává menší rozdíly v podání jasů, má větší zrno, ale větší škálu šedí a také menší rozlišovací schopnost. Obecná citlivost se udává v hodnotách podle norem různých soustav. Vyjádření je buď aritmetické, kdy dvojnásobná citlivost odpovídá dvojnásobné hodnotě, např. 100 a 200 ISO – druhý film je dvojnásobně citlivý (kromě mezinárodního standardu ISO – International Standards Organisation toto vyjádření používá i americká normalizační společnost American Standards Association – ASA a také japonská), anebo logaritmické, kdy dvojnásobná citlivost odpovídá hodnotě o 3 jednotky vyšší, např. 21 ˚ČSN a 24 ˚ČSN, tedy stupňů podle České státní normy (ČSN de facto vychází z německé normy DIN). Mezinárodní norma ISO používá aritmetické i logaritmické vyjádření: ISO vs. ˚ISO. Vztah je jasný: 100 ISO odpovídá 21 ˚ISO (200 ISO = 24 ˚ISO atp. atd.).
Barevné filmy se dělí i podle spektrální citlivosti na filmy vyvážené pro denní (většina), anebo žárovkové světlo, kterých vždy bylo (a je) na výběr velmi málo. Rozdíl v podání barev je samozřejmě možno dofiltrovat a pro speciální potřeby dokonce filtry upravit.
V případě digitálních fotoaparátů nás zajímá citlivost obrazového snímače a z vyloženě uživatelského hlediska pak možnost nastavovat ekvivalent citlivosti podle normy ISO. To je jedna z výhod digitálních fotoaparátů: možnost pružně měnit ekvivalent citlivosti ISO podle potřeby (vyšší hodnoty se obvykle používají při špatných světelných podmínkách), přirozeně v mezích pro ten který přístroj. Jen je třeba brát v úvahu, že spolu s výší hodnoty citlivosti se zvyšuje i digitální šum.
Kdežto do filmového fotoaparátu vložíme film s určitou obecnou citlivostí (a spektrální citlivostí, tedy vyvážený buďto k dennímu světlu, nebo k žárovkovému) a na fotoaparátu nastavíme obecnou citlivost, abychom následně vhodně volili celkové parametry expozice, případně se o vše postará automatický systém. Potřebujeme-li film s jinou citlivostí, musíme původní vyjmout a vložit jiný. Nastavení hodnot citlivosti ISO 100, 200, 400 atd. u digitálních fotoaparátů fungují obdobně jako obecná citlivost ISO u filmového fotografického materiálu.

Clona
Otvor uvnitř nebo vně objektivu, která reguluje množství světla procházejícího objektivem a podílí se také na míře hloubky ostrosti obrazu, okrajové ostrosti a ovlivňuje i optickou rozlišovací schopnost.

Clona sluneční
Stínítko, které můžeme připevnit na přední část objektivu a které zamezí vnikání nežádoucích šikmých paprsků do objektivu, kde by vytvářely tzv. duchy, rušivé reflexy a interference. Obdobou je stínítko u displeje nebo monitoru, které odstíní nežádoucí osvětlení a podílí se na kvalitnějším zobrazení.

Clonová automatika
Systém automatického nastavení správného clonového čísla ve vztahu k určité době osvitu (a nastavené citlivosti).

Clonová závěrka
Centrální závěrka konstruovaná tak, že velikost rozevření lamel zastává současně funkci clony.

Clonové číslo
Řady clonových čísel vycházejí ze základního clonového čísla neboli relativního otvoru objektivu, což je nejnižší číslo řady – stupnice clon. Základní clonové číslo (někdy také „světelnost“) je dáno poměrem ohniskové vzdálenosti k průměru vstupní pupily objektivu, který je o něco menší než otvor clony. Platí, že čím je clonové číslo větší, tím je otvor clony menší a naopak. Co se týče světelnosti objektivu, ta vyjadřuje poměr jasu objektu k osvětlení filmu/senzoru – je to schopnost objektivu osvětlit citlivou vrstvu filmu nebo světlocitlivé senzory snímače digitálního přístroje. Ale přibližně platí, že světelnost je základní clonové číslo, neboli relativní otvor objektivu.

CP filtry (Color printing filters)
Opravné filtry používané při barevném zvětšování. Vkládají se mezi světelný zdroj a film.

Červené oči
Efekt, kdy jsou oční zornice zbarveny červeně odrazem zábleskového světla od růžové sítnice.

Činitel filtru
Číslo udávající, kolikrát je třeba prodloužit dobu osvitu při použití daného snímacího filtru. 

D

Dálkoměr
Optický dálkoměr umožňující přesné zaostření obrazu do roviny filmu (senzoru). Dokud není správně zaostřeno, je obraz v okénku dálkoměru rozdvojený či neostrý. 

D/A převodník
Čip s integrovaným obvodem, převádějícím digitální kód na analogové signály. Moderní čipy s integrovaným obvodem fungují na základě technologie 1 bit.

D/A převodník videa 10 bit
U softwaru DVD jsou filmy kódovány pomocí technologie MPEG2 v 8bitovém rozlišení. Některé DVD přehrávače je převádějí na 10bitové rozlišení. Tak minimalizují digitální artefakty a přibližují odstínění obrazu původní filmové kopii.

DPI
Údaj o rozlišení v dpi – dots per inch, tedy počtu bodů na palec, slouží k měření rozlišení u monitorů, tiskáren, skenerů. V případě nasnímaného souboru nebo výtisku platí čím vyšší hodnota dpi, tím vyšší je kvalita.

DPOF
Digital Print Order Format. Digitální fotoaparáty kompatibilní s DPOF jsou schopny generovat údaje objednávky pro výtisky digitálních fotografií. Uživatel může stanovit počet výtisků, které mají být vyrobeny z každého záběru. Také je možno vytisknout datum fotografie. A pomocí označení DPOF je možné objednat výtisk rejstříku, index printu – zobrazení miniaturek jednotlivých snímků.

DXP – Digital eXtended Processor
Systém zpracování digitálních fotografií, poskytující ještě větší dynamický rozsah a zachovávající detaily v jasně osvětlených i stinných částech obrazu. Při 16 384 úrovních jasu poskytuje 14bitový převodník DXP čtyřnásobné zvýšení oproti 12bitovým systémům s vylepšenou hloubkou a realističtějším podáním digitálních obrazů.

Dokovací stanice
Doplňkové příslušenství. V případě notebooku poskytuje další rozhraní, sloty pro jednotky a napájení; z přenosného počítače tak je de facto plnohodnotný stolní počítač. V případě fotoaparátů slouží k dobíjení baterie, propojení s počítačem a tiskárnou a existuje i robotická dokovací stanice, díky které kompatibilní fotoaparáty mohou zcela samočinně, plně automaticky fotografovat nebo pořizovat videozáznam. 

E

Elektronický hledáček
Elektronická alternativa tradičního optického TTL hledáčku u jednookých zrcadlovek. K zobrazení fotografovaného záběru používá malý LCD panel. Zobrazení obsahuje celou nabídku jako velký displej na zadní stěně. Většina fotoaparátů s elektronickým hledáčkem je vybaven senzory, které indikují přiblížení oka k hledáčku a systém následně automaticky hledáček aktivuje a současně vypíná zadní displej.

Exif
Exif metadata digitální fotoaparát ukládá spolu s daty snímků. Jsou to informace o fotoaparátu a jeho nastavení a o datu a času pořízení. V současné době se stále častěji objevují i údaje o zeměpisné poloze místa pořízení snímku, případně i o směru snímání podle zabudovaného kompasu.

Exponometrický systém
Většina digitálních fotoaparátů má tři režimy měření expozice. Exponometrický systém bývá navíc také svázán s rámečkem AF detekce tváře. Nejnovější technologie umožňují kromě klasické korekce expozice vhodně upravovat dynamický rozsah, byť často s minimem prostoru pro uživatelské nastaví míry optimalizace. K dispozici je také funkce vyvážení bílé barvy a tedy i barevného podání při různém druhu osvětlení a řada dalších praktických funkcí.

F

FireWire
Rozhraní FireWire (IEEE 1394, i.Link) je sériová externí sběrnice obdobně jako USB a dosahuje rychlosti přenosu dat kolem 400 Mb/s.

Firmware
Programy a data uložené v paměti přístroje nebo zařízení (digitální fotoaparát/videokamera, počítač, mobilní telefon) pro řízení jejich funkcí. Dodává je výrobce spolu s přístrojem jako součást jeho technického vybavení.

Formát CD-R
Záznamový kompaktní disk, který je možno použít pro jeden zápis bez možnosti je vymazat. Pomocí CD rekordéru je možno na tyto disky uložit různá digitální data včetně fotografií, filmů a hudby. Jsou dostupné ve dvou velikostech – s průměry 8 a 12 cm. Běžnější 12cm disk CD-R má nejčastěji kapacitu paměti 700 MB.

Formát Clip Motion
Umožňuje vytvořit animovanou sekvenci formátu GIF z digitálního fotoaparátu. Pomocí 10 fotografií objektu, pořízených v režimu Clip Motion, vytvoří fotoaparát animaci s 256 barvami a rozlišením 160 × 120 px. Animované snímky GIF jsou zvláště vhodné pro elektronickou poštu, webové stránky a celou řadu prezentačních účelů.

Formát MP3
Standardní systém redukce dat u zvukových souborů (MPEG1 Layer 3).

Formát MPEG
Motion Picture Experts Group je standardní formát komprimace pro ukládání a přenos obrázků, hudby a dat s malým nebo žádným snížením kvality. Jinými formáty jsou například MPEG2 a pokročilý MPEG4, který se používá především pro komprimaci digitálních audiodat a videodat a také k vytváření mediálních datových toků. Kupříkladu fotoaparáty Sony Cyber-shot nabízejí pro videoformát MPEG Movie, MPEG Movie Video Mail pro vytváření malých souborů pro snadné odesílání e-mailem a MPEG Movie VX, který umožňuje zaznamenat plynulé video pro přehrávání v plné velikosti na obrazovce televizoru.

Formát MPEG Movie
Umožňuje zaznamenat fotoaparátem krátké obrazové a zvukové sekvence, která je možno obratem prohlédnout na displeji fotoaparátu, nebo na obrazovce televizoru přes AV výstup, anebo ho přenést do jiného multimediálního zařízení pro následné úpravy nebo k uložení.

Formát MPEG Movie HQX
Nepřetržitý záznam ve vysoké kvalitě, dokud zbývá místo na digitálním médiu. Mezi funkcemi je navedení, přehrávání a prohlížení; navíc režim umožňující rozdělit delší klipy na kratší segmenty. Tato verze nabízí rozlišení 320 × 240 px s rychlostí 16,6 obr./s.

Formát MPEG Movie-HQ
Digitální obrazový režim umožňující záznam vysoce kvalitních obrazových a zvukových sekvencí pomocí fotoaparátu s obrazovým rozlišením 320 × 240 pixelů při frekvenci 16,6 obr./s a s vylepšenou kvalitou zvuku.

Formát MPEG VX
Nepřetržitý záznam v kvalitě VGA, dokud zbývá místo na digitálním médiu. Mezi funkcemi je navedení, přehrávání, prohlížení a možnost rozdělit delší klipy na kratší části.

Formát MPEG1
Motion Picture Experts Group 1 je formát komprese dat pro ukládání digitálních videosnímků. Při rozlišení 160 × 112 pixelů umožňuje zaznamenat malé videoklipy v délce až jedna minuta. Na rozdíl od standardu PAL s frekvencí 25 obr./s zaznamenává rychlostí pouze 8 obr./s.

Formát MPEG2
Motion Picture Experts Group 2 je standardní pro kompresi digitálních obrazových dat a umožňuje jejich efektivní přenos a ukládání. Vícekanálový zvuk MPEG2 je jedním ze systémů prostorového zvuku na discích DVD; další možností je systém Dolby Digital.

Formát komprese MPEG Movie EX
Nepřetržitý záznam, dokud zbývá místo na digitálním médiu. Mezi funkcemi je navedení, přehrávání, prohlížení a možnost rozdělit delší klipy na kratší části.

G

Gama korekce
Umožňuje individuální úpravy různých úrovní šedé a dosažení optimálních obrazových výsledků například u projekcí LCD, zpětných projekcí apod.

Gradace, gradient
Měkký, postupný přechod mezi dvěma barvami, anebo černou a bílou.

H

HD Ready TV
Tyto televizory zobrazují obsah ve vysokém rozlišení ve formátu 720p i 1080i, nabízejí možnost analogového komponentního připojení i digitálního připojení přes rozhraní HDMI. Jejich obrazovky mají alespoň 720 řádků.

Histogram
Grafické zobrazení na obrazovce, umožňující kontrolovat gradaci černé a bílé barvy a také průběh jednotlivých barevných kanálů RGB.

Hloubka barev
Počet barev, které lze zaznamenat, nebo zobrazit. Čím více bitů, tím více barev lze zaznamenat. Pro prezentaci 16,7 milionu barev je nutná barevná hloubka 24 bitů (8 bitů na barvu: červenou, zelenou a modrou).

Hybridní obrazovka LCD
Displej tohoto typu poskytuje kvalitní, dobře viditelné zobrazení i za jasného slunečního světla.

I

ISDN
Integrated Services Digital Network – komunikační standard, umožňující digitální přenos zvuku, síťových a obrazových dat po jedné datové lince. Služba ISDN byla na počátku nahrazení analogové telefonní sítě.

ISO
Zkratka Int´l Standards Organisation, která stanovuje mezinárodně uznávané standardy, a to i pro různé aspekty počítačové technologie, fotografie a reprografie. A kupříkladu citlivost filmu podle standardu ISO určuje obecnou citlivost na světlo a požadavky na expozici u fotografických emulzí.

ISO – citlivost; ekvivalent citlivosti ISO
Ve fotografii číselné označení citlivosti fotografického filmu, resp. ekvivalentu u digitálních fotoaparátů. International Standards Organisation převzala normy ASA a DIN do nového systému. Viz též citlivost fotografická.

ISO 9660
Standardizovaný systém souborů s pevnou strukturou pro adresáře a podadresáře. Názvy souborů jsou omezeny na 8+3 znaky. Disky CD v tomto systému souborů je možné číst na běžných počítačových platformách (Apple Macintosh, Microsoft Windows, DOS ad.).

Inteligentní automatický režim snímání
Většinou využívá technologii inteligentního rozpoznávání scény – Intelligent Scene Recognition. Systémy jsou nastaveny různě, ale de facto všechny digikompakty umožňují fotografovat v tomto pohodlném, samočinném režimu, který využívá umělou inteligenci a nabízejí řadu scénických programů, jako Portrét, Krajina, Makro nebo Západ slunce, které díky optimalizaci na konkrétní typ snímku poskytují lepší výsledky než plná automatika.

Inteligentní patice pro příslušenství
Patice pro příslušenství, umožňující komunikaci s odpovídajícím příslušenstvím a kupříkladu při zahájení záznamu může automaticky zapnout reflektor videa.

Internet
„Síť sítí“. Celosvětová služba pro sdílení informací a elektronickou komunikaci včetně elektronické pošty. Data se nejčastěji přenášejí přes telefonní sítě. Uživatel potřebuje jen počítač, modem a přístup k síti prostřednictvím poskytovatele služeb Internetu (ISP), například společnosti AOL.

Interní paměť
Vestavěná flash paměť, která umožňuje ukládání dat bez použití vyjímatelného média – paměťové karty.

Intervalový režim záznamu
Možnost pořizovat krátké sekvence snímků s různě nastavitelnou prodlevou mezi sekvencemi. Záznam může začít po určité čekací době (30 sekund, 1 minuta, 5, nebo 10 minut), trvá krátkou dobu (1, 2, 3, ... sekundy) a celkově je záznam realizován třeba hodinu a podobně. Umožňuje vytvářet dynamické záznamy objektů v pomalém pohybu, zachytit vývoj tvarů mraků plujících po obloze, anebo rozvíjení se květu.

i.LINK
Vysokorychlostní datová sběrnice, založená na standardu IEEE1394. Poskytuje přenos dat v reálném čase, bez ztráty kvality obrazu při přenosu obrazových dat.

ISCN
Intelligent Scene Recognition – viz inteligentní automatický režim snímání.

iTunes
Softwarová aplikace – digitální přehrávač médií, který umožňuje spravovat zvukové soubory na stolním počítači nebo notebooku. Hudbu, zkopírovanou pomocí aplikace iTunes, nebo stopy ve formátu iTunes Plus, je také možné snadno přenést do přenosných přehrávačů.

J

Jas LCD
Jas LCD obrazovky se měří podle množství světla, které vyzařuje z povrchového bodu. Uvádí se v kandelách (jas jedné svíčky). Nejvyšší úrovně jasu zajistí živé a jasné barvy a přesný obraz za různých podmínek okolního osvětlení.

JPEG (*.jpg)
Joint Photographic Experts Group – digitální grafický formát s několika stupni komprese.

K

Karta Memory Stick
Kompaktní paměťová karta typu Flash. Postupně byla modifikována, aby umožňovala vyšší přenosové rychlosti dat a poskytovala větší kapacitu paměti: MS PRO, PRO Duo a MagicGate vyhovující specifikaci SDMI – Secure Digital Music Initiative pro ukládání a přehrávání hudby chráněné autorskými právy.

Karta PCMCIA
Personal Computer Memory Card Int´l Association – nově jen PC Card.

Kodek
Kodér – dekodér. Termín kodek je používán pro systémy komprimace zvuku. Kodekové systémy vyhledávají zvuky, které lze i nelze slyšet, a ukládají pouze slyšitelné informace. Lze toho dosáhnout mnoha způsoby. Jedním z nich je vyloučení záznamu zvuků, které jsou mimo rozsah našeho sluchu. Dalším je odstranění veškerých zvuků, které jsou maskovány jinými, hlasitějšími zvuky. Případně se mohou kodeky soustředit výhradně na frekvence, na něž jsou naše uši nejcitlivější. Tento software dokáže zmenšit neboli komprimovat data tak, aby zabírala méně místa, a poté je obnovit pro přehrávání. Příkladem kodekových systémů jsou formáty MP3, WMA a ATRAC3.

Kompatibilita se sběrnicí karet
Kartová sběrnice zajišťuje standardní rozhraní, umožňující zabudovat čtečku paměťových karet do počítače. Sběrnice pro paměťové karty je vylepšením formátu PCMCIA.

Komponentní výstup HD
Výstup z digitálního fotoaparátu, umožňující jeho připojení k HD televizoru pomocí komponentního připojení a prohlížení snímků ve vysokém rozlišení.

Komponentní výstup S-Video
Standardní konektor pro digitální video, Digital8, video HI8 a S-VHS. Vytváří vylepšený obraz videa díky oddělenému přenosu informací o jasech a barvách. Připojení se realizuje pomocí konektoru Scart, anebo přídavného čtyřkolíkového konektoru.

Komponentní výstup videa
Zajišťuje výstup obrazových signálů uložených na disku pro dosažení nejlepší možné kvality obrazu u projektorů a monitorů.

Konektor DV vstup/výstup (i.LINK)
Umožňuje odesílat data nahraná v režimu DV jako digitální signál do připojeného zařízení DV a kopírovat obraz a zvuk, údaje rejstříku (index data) a dodatečně upravený zvuk připojením jediného kabelu.

Kontrast na obrazovce
Poměr nejtmavšího odstínu (černé) a nejjasnějšího odstínu (bílé). Vyšší kontrast zvýrazňuje rozdíly mezi jasem bílé a černé barvy a umožňuje dosáhnout velké šíře barevných tónů. Čím vyšší je kontrastní poměr, tím lepší je kvalita obrazu.

Korekce lichoběžníkového zkreslení
Není-li projektor umístěn ve středu zobrazovací plochy, je obraz promítán pod určitým úhlem a je tudíž zkreslený. Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení obraz srovná. Některé projektory dokonce umožňují umístit projektor zcela mimo osu středu promítacího plátna, typicky přístroje Sony s funkcí SideShot. Tyto projektory se po zapnutí zdvihnou a systém provede korekci lichoběžníkového zkreslení, automatické zaostření a automatické vyhledání vstupu.

Kroužek pro ruční zaostřování
Otočný prstenec na objektivu, jehož ručním otáčením zaostřujeme obraz.

Kroužek pro ruční zoomování
Nejen výměnné objektivy, ale i některé digitální kompaktní fotoaparáty mají pankratický objektiv umožňující měnit ohniskové vzdálenosti pomocí otočného prstence na objektivu. U kompaktů je běžnějším ovladačem zoomu dvoupolohový kroužek u spoušti, nebo posuvník na horní stěně, anebo kolébkový ovladač v pravé horní části zadní stěny přístroje.

Kvalita obrazu DVD Video
U disků DVD se využívá metoda komprese obrazových dat MPEG2, která umožňuje dosáhnout obrazovou kvalitu blížící se kvalitě formátu Digital Video D1, používané pro profesionální originální kopie videosouborů. Má vodorovné obrazové rozlišení 500 televizních řádků, zatímco formát Laser Disc má 420 řádků a VHS jen 250 řádků stejně jako Video CD.

Kvalita zvuku DVD
Formát DVD Video dovoluje nahrát různé typy zvukových stop. Kromě běžného stereofonního zvuku obsahuje řada disků DVD vícekanálové zvukové stopy, buď více kanálů anebo více jazyků. Systémy digitálního prostorového zvuku 5.1 poskytují vysoce kvalitní filmový zvuk.

L

LAN (místní síť)
Místní komunikační síť, například podniková nebo redakční. Umožňuje propojit počítače, počítače a tiskárny, skenery, kopírky, datová úložiště atd. a lze ji centrálně spravovat.

LANC
Rozhraní pro výměnu dat u videokamer, domácích videorekordérů, počítačů pro úpravy ap. K připojení slouží 2,5mm stereofonní konektor typu jack. Někdy také označováno Control L.

Letecké filmy
Filmy pro letecké snímkování. Jsou dva druhy: identifikační, typicky používané pro špionáž, a mapovací, sloužící jako podklady pro kartografii. Jedná se o vysoce kontrastní filmy (kvůli eliminaci vzdušné perspektivy ap.). Zatímco normální strmost (gradient) je cca 0,6, u těchto filmů je až 2,4. Pro snímání běžných scén jsou nevhodné, neboť by nebyla kresba (podrobnosti) ve stínech a ve světlech.

LCD
Liquid Crystal Display – displej z tekutých krystalů má několik druhů provedení a využití. V základním plní funkci informačního panelu a zobrazuje třeba datum a čas, některé údaje o nastavení přístroje, nebo stav baterie, anebo slouží jako počitadlo. U fotoaparátů nabízí zřetelné zobrazení pro zkomponování fotografií a přehrávání snímků a zobrazení různých funkcí a informací o nastavení fotoaparátu.

Lineární PCM – Pulse Code Modulation
Technologie nekomprimovaného zvuku.

M

MPEG EX
MPEG Extended umožňuje zároveň záznam a zápis dat na paměťovou kartu.

MPEG VX Fine
Tento režim umožňuje pořizovat videozáznam ve formátu MPEG až do rozlišení 640 × 480 pixelů.

MPEG4
Standard MPEG speciálně navržený pro kompresi digitálních a zvukových médií na malé velikosti souborů pro použití při nízké šířce pásma.

Makro
Režim snímání se zaostřováním blízkých objektů.

Maticové měření
Systém měření s vyhodnocováním světelných podmínek v mnoha jednotlivých oblastech expozice. Tak jsou získány přesné parametry pro nastavení hodnot pro správnou expozici snímku.

Megapixely
Miliony pixelů – rozlišení obrazového snímače fotoaparátu. Vysoký počet pixelů znamená ostré, detailní snímky vhodné i pro tisk zvětšenin.

Mezipaměť
Oblast, kterou využívá velmi rychlá vyrovnávací paměť k načtení často přistupovaných dat. Protože je mezipaměť rychlejší než úložná paměť, je přenos dat rychlejší a efektivnější.

Modelovací záblesk
Série záblesků při snížené spotřebě, aby řídicí systém zjistil, správné osvětlení a také dosah stínu. Používá se při přípravě systému a pro vyhledání místa, kam umístit blesk.

N

Naklápěcí displej
Některé fotoaparáty jsou vybaveny LCD, který je možné naklopit nahoru nebo dolů. To usnadňuje sledování při fotografování přes překážku (plot, hlouček osob), anebo při zemi, ze „žabí perspektivy“.

Napájení MOSFET
Přepínací Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor v napájení zesilovače poskytuje účinné a výkonné řešení s nižším vyvíjením tepla.

NiMH akumulátory
Dobíjitelné niklo-metalhydridové napájecí články – viz baterie a zdroj energie.

O

OLED
Dioda vydávající organické světlo využívá speciální vrstvu, která vyzařuje světlo, pokud jí prochází elektrický proud. Tato technologie umožňuje vytvářet velmi tenké panely, šetří energii, neboť bez podsvícení spotřebuje méně energie na provoz, a navíc je šetrnější k životnímu prostředí.

Objektiv
Optická soustava, která „kreslí obraz“. Význam objektivu pro tvorbu fotografií je klíčový. Kvalitní objektiv má dobrou světelnost, dobře ostří a má dobrou rozlišovací schopnost, což je důležité pro přenos kontrastu a prokreslení jemných detailů obrazu, díky kvalitní optické konstrukci má odstraněné optické vady, nezkresluje obraz a je dobře ošetřen antireflexními vrstvami. Pravda, neexistuje zcela dokonalý objektiv, avšak u kompaktních fotoaparátů, které mají až na výjimky zabudované tzv. zoomobjektivy, tedy objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností, budete řešit hlavně jaký rozsah je pro vaše záměry vhodný.
Základní ohnisková vzdálenost je u formátu 35mm kinofilmu 45–55 mm (případně střed, 50 mm), s úhlem záběru 45–47 mm, která nejvíce odpovídá pohledu lidského zraku. Kratší ohniskové vzdálenosti mají objektivy širokoúhlé, které zaberou širší prostor, a do záběru se nám snáze vejde třeba skupina osob, i když jsme v poměrně malém interiéru. Delší ohniska nám zase umožňují přiblížit vzdálené objekty, ke kterým nemůžeme přijít blíže, anebo vyčlenit hlavní prvek od okolí a výrazně rozostřit pozadí, což opět zdůrazní hlavní objekt našeho fotografického zájmu.
U kompaktů je dnes základní zoom s trojnásobným přiblížením. Kupříkladu je-li nejkratší ohnisko 35 mm, pak 3× optický zoom umožňuje přiblížení × 3 = 105 mm. Avšak vyšší modely mají 5násobný, nebo i 7násobný zoom a často začínají u velmi širokoúhlého ohniska – 28, ale třeba i 24 mm. „Kapesní ultrazoomy“ se širšími možnostmi použití mají 10- i 12násobný zoom a některé high-endové modely mají 20- i vícenásobné ultrazoomy (současné maximum je 30×).

Obraz v obraze
PIP – Picture in Picture. Hlavní zobrazení doplněné malým obrazem z televizního zdroje. Umožňuje procházet počítačovými aplikacemi během sledování televizních programů.

Obrazovka LCD
viz LCD

Obrazový procesor
Na segment snímače navazuje převodník, který analogový signál převede na digitální data. Ta zpracuje procesor a následně jsou nejčastěji v grafickém formátu JPEG uložena buď do vnitřní paměti fotoaparátu, anebo na paměťovou kartu. Procesor se podílí na obrazové kvalitě, kupříkladu podání barev, na šíři dynamického rozsahu nebo na eliminaci digitálního šumu při použití vysoké citlivosti nebo dlouhých časů závěrky. Některé digitální kompakty umožňují stejně jako zrcadlovky uložit digitální data nezpracovaná procesorem, která si můžeme vhodným programem upravit a převést na obrazový formát (TIFF, JPEG, ...) ve svém počítači.

Obrazový snímač
O obrazovém snímači digitálních fotoaparátů se nejvíce mluví hlavně v souvislosti s jeho rozlišením. Uvádí se v milionech obrazových bodů (milionech pixelů, megapixelech, Mpx) a má přímou souvislost s velikostí a kvalitou pořízeného snímku (nebo videa). Čím je rozlišení vyšší, tím větší snímek přístroj pořídí a tím více zachytí detailů. Ovšem s kvalitou obrazu také souvisí citlivost snímače ke světlu obecně i podání barev při osvětlení různého druhu, velikost snímače, hustota a velikost jednotlivých světlocitlivých buněk senzoru a další ovlivňující faktory.
Kupříkladu je třeba vzít v úvahu, že v současné době je sice i u malých kompaktů běžné rozlišení snímače 10, 12 i 14 megapixelů, což umožňuje tisknout zvětšeniny formátu 20 × 30 cm i 30 × 40 cm, ovšem snímače většiny těchto fotoaparátů jsou velice malé, a tomu odpovídá celková reprodukční charakteristika výsledných snímků.
Vysoké rozlišení současných kompaktů můžeme s výhodou využít při tvorbě výřezů snímků, které mohou do jisté míry nahradit scházející délku ohniskové vzdálenosti objektivu, také při nastavení oblíbeného širokoúhlého formátu dojde ke snížení rozlišení a výrazně se rozlišení sníží, pokud můžeme v rozšířeném režimu nastavit vysoký ekvivalent citlivosti ISO, abychom třeba mohli fotografovat ve spoře osvětlené oblíbené hospůdce.
Na druhou stranu žádné miliony pixelů nemusíte v podstatě vůbec řešit, nechcete-li své snímky z dovolené nebo rodinné oslavy tisknout ve velkém formátu, ale jen „klasické 10 × 15“, ani si z nich vytvářet fotoknihu nebo je použít na velký nástěnný kalendář, případně je pouze prohlížíte na obrazovce televizoru či umisťujete na oblíbené internetové stránky.
Kolik obrazových bodů potřebujeme? Pro nejpoužívanější formát fotografie („americkou pohlednici“) 10 × 15 cm/4 × 6 palců (v komerční laboratoři přesně 10,1 × 15,1 cm) potřebujeme rozměr snímku 1193 × 1784 pixelů (někdy se uvádí minimum 800 × 1200 px, nebo dokonce úplné minimum cca 580 × 770 px, ale pro zachování určité kvality doporučuji snižování rozlišení nepřehánět; dobré je vyzkoušet, co nám vyhovuje, posuzování je hodně individuální). Pro velikost fotografie 13 × 18 cm (přesně 12,6 × 17,8 cm), používané jako základní formát kupříkladu u svatebních reportáží, je to 1488 × 2102 px, pro formát 20 × 30 cm (20,2 × 30,3 cm) 2386 × 3579 px a pro 30 × 40 cm (30,3 × 40,4 cm) už 3579 × 4772 px.
Anebo jinak: Máme-li snímač s rozlišením 6 milionů obrazových bodů, pak při poměru stran 3:2 bude rozměr snímku v obrazových bodech 3000 × 2000 a maximální rozměry fotografie při tiskovém rozlišení 300 ppi (pixels per inch, pixelů na palec) cca 25 × 17 cm. 8 Mpx = 3500 × 2300 px = cca 29,5 × 19,5 cm. A 10 Mpx = 4000 × 2500 px = cca 34 × 21 cm. Pro srovnání: formát A4 má rozměry cca 30 × 21 cm.
Více v samostatném článku.

Obrazový snímač CCD
Charge Coupled Device je polovodičový čip, který obsahuje fotosenzory přeměňující obraz na elektronické signály. Čím vyšší je počet pixelů, tím větší detaily obrazu čip CCD „vidí“. Konkrétní příklad: snímač Sony Super HAD – Hole Accumulated Diode CCD; řešení díky pokročilé konfiguraci senzorů eliminuje mrtvé zóny mezi pixely, takže každý senzor zachytí více světla, navíc miniaturní čočky na čipu zlepšují shromažďování světla a citlivost snímače. Více v článku o obrazových snímačích.

Obrazový snímač CMOS
Polovodičový čip Complementary Metal-Oxide Semiconductor nabízí širší dynamický rozsah a nižší spotřebu energie. Více v článku o obrazových snímačích.

Obrazový vstup NTSC
Televizory s obrazovým vstupem NTSC (National Television Standards Committee) lze připojit k videokamerám, přehrávačům disků Video CD a pevným videorekordérům se systémem NTSC.

Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost mezi středem čočky nebo objektivu, přesněji hlavním obrazovým bodem objektivu, a bodem (ohniskem), ve kterém se protínají paprsky dopadající do objektivu rovnoběžně s jeho podélnou osou. U objektivu také vymezuje zorné pole a také poměr zvětšení předmětu. Při krátké ohniskové vzdálenosti je zorné pole široké a zvětšení menší, při dlouhé je zorné pole užší a zvětšení větší. Více v článcích o objektivech.

Ohnisková vzdálenost přepočtená na 35mm formát
Většina digitálních fotoaparátů má snímač menší než je políčko 35mm kinofilmu. Aby bylo možno promítnout obraz vytvářený objektivem na menší digitální snímač, je nutné proporcionálně zmenšit ohniskovou vzdálenost. Pro přepočet poskytují výrobci fotoaparátů potřebný koeficient – součinitel. Více v článcích o objektivech.

Operační systém
Základní ovládací program počítače. Běžnými operačními systémy jsou Microsoft Windows XP nebo Vista.

Osvětlovač AF
Pomocné osvětlení systému automatického zaostřování, zdroj červeného, nebo zeleného světla o nízkém výkonu (LED), který poskytuje dostatek světla k provedení automatického zaostření ve špatných světelných podmínkách.

Ovladač Multi Jog Dial
Ergonomický vícefunkční ovládací prvek umožňující rychlé a snadné ovládání důležitých funkcí a programovacích možností přístroje. 

P

PALplus
Pokročilejší verze zavedeného evropského standardu barevných televizorů PAL. Viditelně zlepšuje kvalitu filmů vysílaných ve formátu 16:9. Standard PALplus je kompatibilní se všemi stávajícími televizory s poměrem stran 4:3.

Paměťové karty
Drobné, ale velmi důležité příslušenství. Slouží pro ukládání nasnímaných dat a jejich pohodlný přenos kamkoli je potřeba. Na trhu je řada paměťových karet a různé fotoaparáty používají různé typy. Hlavními parametry karet jsou jejich kapacita, rychlost přenosu dat, spolehlivost a přirozeně i prodejní cena. Většina DSLR používá karty typu Compact Flash, které jsou spolehlivé, rychlé a nabízejí vysoké kapacity paměti. Zejména kompaktní zrcadlovky ale používají menší a lehčí karty typu Secure Digital (nebo SDHC a nově i SDXC). Některé fotoaparáty mají sloty pro dvě různé karty, typicky Compact Flash + Secure Digital, nebo Memory Stick, anebo xD-Picture Card.
Při výběru karty zvažujme jednak její kapacitu z hlediska rozlišení našeho fotoaparátu a předpokládaných objemů dat, která budeme potřebovat ukládat, ale také její kompatibilitu s fotoaparátem a se čtečkou, pomocí níž budeme svá digitální data přenášet do počítače, případně i se čtečkou ve své domácí tiskárně a v dalších přístrojích, které používáme. Konkrétně by nás třeba mohlo zaskočit, že čtečka nekomunikuje s novými verzemi karet vyšších rychlostních tříd. Typický příklad: starší čtečky versus nejnovější karty Secure Digital High Capacity (SDHC) a postupně přicházející Secure Digital eXtra Capacity (SDXC).

PAP
Picture & Picture. Funkce rozděluje obrazovku a umožňuje současně sledovat televizní program a zdroj AV, kupříkladu disk DVD nebo Blu-ray Disc.

PC Card
Standardní způsob připojení externího hardwaru k notebooku. Po vložení do slotu provede malá karta PC Card připojení k dalším hardwarovým komponentám nebo se jí sama stane (přídavná paměť, karta modemu apod.). Je známá pod názvem PCMCIA Card. Laptopy a notebooky mají jeden či dva sloty pro PC Card, obvykle používané pro rychlý přenos dat z paměťové karty (Smart Media, Compact Flash, Memory Stick) na hostitelský počítač.

PNG
Portable Network Graphic – alternativa pro GIF, používá bezztrátovou kompresi a je určen hlavně pro internet. Viz grafické formáty.

Poměr stran obrazu
Někdy také označovaný jako formát záznamu. U digitálních kompaktních fotoaparátů, některých zrcadlovek a u videokamer je historicky standardní formát 4:3. Digitální zrcadlovky většinou používají poměr stran obrazu 3:2, který odpovídá běžnému fotografickému formátu. Většina fotoaparátů umožňuje nastavit a používat různé formáty podle potřeby. Velmi oblíbený je širokoúhlý poměr stran 16:9 (případně 16:10), na který přešla většina monitorů a obrazovek televizorů, ale možné jsou i další volby, kupříkladu 1:1, 6:6, případně 6:7.

Paměť Flash
Paměťový čip používaný k ukládání digitálních dat. Produkty vybavené pamětí Flash mohou být malé, kompaktní, snadno přenosné. Paměti Flash jsou také stabilní, neobsahují žádné pohyblivé součásti. Viz paměťové karty.

Paralelní rozhraní
Simultánní přenos dat na více než jedné lince; přídavné kontrolní linky odpovídají za koordinaci odesílání a příjmu dat.

Patice Hot Shoe
Prostřednictvím patice Hot Shoe je možné připojit externí blesk a další externí příslušenství.

Photo Map
Technologie Photo Map zobrazuje přesná místa, na kterých byly snímky vyfotografovány, a to díky připojení k internetu a záznamu informací o zeměpisné poloze z GPS – Global Positioning System do exif metadat snímků.

Plug & Play
Snadná instalace hardwarových komponent pomocí automatického rozpoznání zařízení.

Podsvícený displej
Obsahuje světelný zdroj, většinou LED, a zlepšuje čitelnost a viditelnost displeje.

Priorita clony
Priorita clony je poloautomatický program expozice, umožňující nastavit clonové číslo a systém fotoaparátu pak podle něj upraví rychlost závěrky. Díky tomu máme kontrolu nad hloubkou ostrosti obrazu.

Priorita rychlosti závěrky
Poloautomatický program expozice, umožňující nastavit rychlost závěrky (čas expozice) a systém fotoaparátu pak nastaví vhodné clonové číslo. Vhodný režim kupříkladu pro snímání objektů v pohybu a momentních záběrů.

Program AE
Flexibilní programová automatická expozice, umožňující fotografovat v různých podmínkách. Rychlost závěrky a clona se přizpůsobují dané situaci.

Přesný digitální zoom
Elektronicky zvyšuje rozsah zoomu při zachování kvality obrazu.

MP4
Také MPEG4 (Moving Picture Expert Group), standardní formát komprimovaných souborů videa. Umožňuje ukládat velké soubory, kupříkladu domácí video nebo hudební videoklipy, v souborech o menší velikosti, tzn. že na kompatibilní zařízení, zejména přenosná, se vejde mnohem více takových souborů. A protože je jejich velikost menší, je přenos videa také mnohem rychlejší.

Přístupový bod (Acces Point – AP)
Přístupový neboli připojovací bod je zařízení a program pro bezdrátové připojení na komunikační a místní síť. Připojit je možno mobilní telefon, fotoaparát nebo videokameru prostřednictvím speciální karty s Wi-Fi modulem, multifunkční zařízení s tiskárnou, notebook nebo počítač.

Q

QuickTime
Formát videoklipů.

R

RAW NR
Zpracování obrazu, které napomáhá potlačit zrnitý barevný šum při nastavení vysoké citlivosti.

REI
Doporučená citlivost, Recommended Exposure Index. Standard používaný pro výpočet ekvivalentu citlivosti u digitálních fotoaparátů.

Redukce obrazového šumu
Funkce analyzuje světlo a barevnou frekvenci obrazu, vyhlazuje zkreslení způsobené dlouhými expozičními dobami a zlepšuje reprodukci.

Redukce šumu Clear Luminance NR
Tato funkce poskytuje čistší snímky se zvýšeným kontrastem s využitím filtru. Výsledkem je zlepšení detailů na plochách, kde je vysoká hladina osvětlení, a eliminace šumu.

Redukce zvukového šumu (Wind Filter)
Větrný filtr. Snižuje šum v nižších frekvencích.

RGB dynamické podsvícení LED
Technologie RGB (červená, zelená a modrá) dynamického podsvícení LED vytváří obraz, který více odpovídá originálu. Zdokonalený kontrast barev pro lepší čistotu, a to pomocí technologie LED namísto nepřetržitě svítících fluorescentních trubic (CCFL). RGB dynamické podsvícení LED reaguje na akci na obrazovce a umožňuje okamžité vypnutí podsvícení v tmavých oblastech obrazu. Výsledkem je čistá, opravdová černá poskytující detailnější obrazy stejně jako energeticky efektivnější televizor. Kombinací červených, zelených a modrých LED diod namísto běžných bílých, disponují snímky na displeji širším rozsahem barev.

Replikátor portu
Hardwarová jednotka pro přidání dalších rozhraní ke kompaktním notebookům a netbookům.

Retušování ve fotoaparátu
Funkce umožňuje kompenzovat nesprávnou expozici, červené oči a další běžné problémy se snímky bez použití počítače či softwaru pro úpravy záběrů.

Režim 14:9
Umožňuje beze zbytku zobrazit vysílání ve formátu 14:9 na televizoru s formátem obrazu 16:9. Rozšíří obraz tak, aby vyplnil obrazovku ve svislém směru.

Režim 16:9
Televizní signály přicházející z laserového disku nebo videokamery ve stlačeném formátu lze na obrazovkách s formátem obrazu 4:3 reprodukovat bez jakéhokoli zkreslení, a to ručním přepnutím do režimu 16:9. Anamorfní záznamy (záznamy ve stlačeném formátu) z videokamery nebo DVD přehrávače je možno bez zkreslení prohlížet na televizoru s formátem obrazu 4:3.

Režim 4:3
Tradiční poměr stran obrazu, který se používá u videa a fotografií. Na každé čtyři jednotky šířky obrazu jsou tři jednotky výšky. U nového standardu digitálního vysílání v poměru 16:9 může režim 4:3 přehrávat obraz v původním formátu bez snížení kvality.
 
Režim Burst
Snímání v sériích s využitím vyrovnávací paměti, která dočasně zrychlí přenos dat mezi fotografiemi. Po sobě jdoucí obrázky lze uložit rychle za sebou, aniž by bylo třeba čekat, až kamera zaznamená každý jednotlivý snímek. To je ideální pro fotografování sportu, akce a divoké zvěře. Režim je rovněž vhodný pro zachycení neopakovatelných záběrů.

Režim Multi Burst
Umožňuje digitálnímu fotoaparátu automaticky pořídit 16 snímků a uložit je jako jeden soubor JPEG. Snímky pak lze prohlížet na fotoaparátu za sebou v intervalu 0,8 sekundy či na počítačovém monitoru jako ucelenou montáž 16 snímků.

Rozpoznání obličejů
Funkce detekuje tváře v záběru, automaticky upravuje nastavení zaostření, expozici, vyvážení bílé a blesku pro přirozeně vypadající portréty. Různé druhy těchto funkcí rozpoznávají různé počty tváří s většinou umožňují různá uživatelská nastavení, nejčastěji volbu priority na děti, anebo dospělé osoby.

Rozlišení
Počet pixelů (obrazových bodů) v obrazu. Čím vyšší je rozlišení, tím podrobnější bude obraz. Rozlišení VGA (640 × 480 px) je vhodné pro počítač, internet a pro malé výtisky. Rozlišení XGA (1024 × 768 px) a SXGA (1280 × 960 px ) zobrazí ještě větší detaily. Rozlišení UXGA (1600 × 1200 px) se blíží fotografické kvalitě. Atp. atd. ... .. .

Ruční expozice
Uživatel sám nastavuje všechny parametry expozice, jako rychlost závěrky, clonové číslo, ekvivalent citlivosti ISO, režim vyvážení bílé barvy ad. Umožňuje vhodně kompenzovat silné protisvětlo, nízký kontrast, nedostatečné okolní osvětlení apod.

Ruční ovládání
Poskytuje větší pružnost pro uživatelské nastavení zaostření, expozice a dalšího nastavení fotoaparátu pro kreativnější možnosti při fotografování.

S

SD
Zkratka označení Secure Digital – formátu paměťových karet, na které lze ukládat digitální snímky a další digitální soubory. Maximální možná kapacita tohoto typu flash paměti je 32 GB.

SDHC
Zkratka označení Secure Digital High Capacity – formátu paměťových karet s větší kapacitou paměti a vyššími přenosovými rychlostmi dat než u základního typu SD.

SDXC
Zkratka označení Secure Digital eXtra Capacity – nejnovější formát paměťových karet nabízející ještě větší kapacity paměti než formát SDHC, a to až terabyty digitálních dat. V současné době jsou k dostání karty s kapacitou 64 GB, tedy s dvojnásobkem maxima u formátu SDHC.

SDRAM
Synchronous Dynamic Random Access Memory je paměť DRAM a pracuje stejnou rychlostí jako frekvence hodinové sběrnice, např. 33, nebo 66 MHz.

Sériové rozhraní
Metoda přenosu dat pomocí optického rozhraní nebo jednoho kabelu. Mezi bloky dat je možno vložit kontrolní data.

Smart Zoom
Nastavuje poměr přiblížení (zoom) podle zvoleného rozlišení obrazu.

SSM – SuperSonic Motor (+ jiná označení, např. UltraSonic apod.)
Vestavěný ultrazvukový elektromotorek  vestavěný motor objektivu umožňuje rychlejší automatické zaostřování a tichý a plynulý provoz. Podrobnosti v samostatném článku.

Stamina
Technologie Sony pro zefektivnění napájení u digitálních fotoaparátů. Viz baterie.

Senzor polohy
Zařízení, jež automaticky rozpozná, zda je snímek pořizován při horizontálním nebo vertikálním držení fotoaparátu. Na monitoru se pak snímek zobrazí se správnou orientací. Správná poloha se uloží i v datovém souboru, aby mohlo být vždy vyvoláno správné zobrazení.

Smart Mode
Marketingové označení pohodlného režimu fotografování a natáčení videa v plně automatickém režimu řízeném umělou inteligencí. Ale také označení funkce nelineárního zvětšení obrazu, která vytváří obraz v plném formátu 16:9 při zobrazování obrazových dat vysílání 4:3; je-li obraz ve formátu 4:3 zvětšen na formát 16:9, ztratí se části obrazu v horní a dolní části obrazovky.

Smile Shutter
Funkce automatické expozice, jakmile systém fotoaparátu rozpozná, že se osoba v záběru usmála. Míru úsměvu lze nastavit.

Snímací filtry
Slouží k úpravě vlastností světla použitého k tvorbě fotografického obrazu. Existují různé druhy filtrů. Podle spektrálních vlastností rozeznáváme filtry hranové, pásmové, konverzní, neselektivní (neutrální, šedé; ND; jen snižuje množství světla, které vstupuje do objektivu) a speciální.

Software
Počítačové programy, programové vybavení počítače nebo digitálního fotoaparátu (firemní software, firmaware). Programy se dělí na systémové a aplikační. V případě digitálních fotoaparátů jsou dodávanými aplikačními programy takové, které umožňují spravovat a upravovat pořízené snímky, vyšší verze umožňují i pracovat s daty RAW, nebo nabízejí sofistikovanější editační nástroje.

„Specialitky“ v říši digikompaktů
Pokud máte políčeno na kompakty, které zajímavým způsobem vybočují z běžné nabídky, můžu vaší pozornosti doporučit třeba vícefunkční stylový Nikon Coolpix S1000pj, který jako první na světě přišel se zabudovaným projektorem, nebo modely Samsung ST500, PL150 a PL100 se dvěma displeji, přičemž menší, úsporný na přední stěně slouží kupříkladu pro přesné snímání autoportrétů, ke kontrole záběrů skupin osob samospouští, na kterých fotograf nechce a nesmí chybět, anebo k zaujetí malých děti, které pak snáze vyfotografujeme. Jste-li příznivci bezdrátového přenosu dat, můžete vybírat z rostoucí nabídky přístrojů se zabudovanými IR, Wi-Fi a Bluetooth moduly. Například 14megapixelový Samsung ST5500 má Wi-Fi a Bluetooth a navíc širokoúhlou dotykovou obrazovku AMOLED s úhlopříčkou 3,7 palce a s rozlišením 1,152 Mpx, 7násobným optickým zoomem a umí i stereofonní video ve vysokém rozlišení. Stále více přístrojů dnes také nabízí integrovaný modul GPS (kupříkladu Panasonic Lumix TZ10 nebo Sony Cyber-shot HX5, který má navíc i funkci kompasu) nebo alespoň podporují záznam údajů o zeměpisné poloze pořízení snímků. A modely Sony Cyber-shot WX1 a TX1 se snímačem CMOS Exmor R umožňují dokoupit robotickou dokovací stanici, která řídí fotografování, zatímco vy se bavíte na večírku s přáteli.

Spherical Acute Matte
Sférická zaostřovací matnice, používaná v hledáčcích jednookých zrcadlovek. Poskytuje čistý, jasný obraz a usnadňuje kompozici a zaostření.

Stabilizace obrazu
Systém optické stabilizace obrazu je velmi užitečný při fotografování „z ruky“, tedy bez stativu, monopodu nebo nějaké improvizované opěrky, a bez elektronického blesku i za slabšího osvětlení a při použití objektivu s dlouhou ohniskovou vzdáleností. Stabilizátory mohou být řešeny jako pohyblivé členy optické soustavy objektivu, anebo ke stabilizaci slouží pohyb segmentu s obrazovým snímačem. Jejich účinnost je samozřejmě limitovaná, ale současné systémy umí eliminovat chvění fotoaparátu až o 4 EV stupně. To bohatě stačí na to, abychom mohli z ruky snímat pomocí 200mm teleobjektivu i za horších světelných podmínek, kdy si nemůžeme dovolit čas expozice 1/250 s a kratší. Kompakty nabízejí také tzv. digitální stabilizaci. To je označení pro využití vhodných parametrů expozice, které umožní získat snímky bez znehodnocení chvěním rukou. Prim hraje nastavení vysoké citlivosti, ale samozřejmě také co možná nejrychlejšího času závěrky a nejnižšího clonového čísla, byť v tomto ohledu má většina kompaktů velmi omezené možnosti. Kombinace optické a „digitální“ stabilizace bývá označována jako „systém duální stabilizace obrazu“ a někdy tvoří samostatnou nabídku na otočném voliči režimů expozice pro. Podrobnosti jsou v samostatném článku.

Systém automatického zaostřování – viz automatické zaostřování (autofokus, AF)

Systém Linear Motor Tracking
Umožňuje přesné vysledování jakéhokoli bodu na kompaktním disku (CD). Díky tomuto systému se laser pohybuje podle změn v magnetickém poli a nabízí vysokou rychlost, přesné ovládání polohy, tichý provoz a zamezuje opotřebení.

Systém Progressive Scan
Funkce obrazového senzoru, který shromažďuje data z každého skenovacího řádku postupně za sebou.

Systém redukce šumu D-Matrix
Systém společnosti Sony, snižující projevy digitálního šumu kombinací tří různých technologií redukce šumu: Frame Noise Reduction, Bloc Noise Reduction a Mosquito Noise Reduction.

T

TIFF
Tagged Image File Format -- specifický, vysoce kvalitní grafický formát digitálních souborů.

Teleobjektiv
Objektiv s delší ohniskovou vzdáleností než mají běžné širokoúhlé a portrétní objektivy. Úzký zorný úhel vytváří efekt zvětšeného obrazu. Obzvláště vhodný pro blízké záběry vzdálených předmětů. Podrobnosti v sekci o objektivech a zejména o výměnných objektivech pro zrcadlovky a další fotoaparáty s vyměnitelnými objektivy.

Tisk data a času
Současné fotoaparáty umožňují tisknout na každou fotografii datum a čas a poskytnout tak rychlou referenci.

TruFast
Technologie vysokorychlostního tisku vyvinutá společností Sony.

U

UHP
Lampy do projektorů UHP – Ultra High Performance. Tato technologie je oproti halogenové pokročilejší. Potřebuje méně energie pro dosažení stejného jasu, projektory tak mohou být menší, tišší a světelnější. Navíc se tyto lampy snadno vyměňují.

USB
Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice, datový port na počítačích a periferních zařízeních včetně digitálních fotoaparátů. Umožňuje propojení fotoaparátu s počítačem a kopírovat na pevný disk fotografie, případně i ovládat a nastavovat fotoaparát, anebo realizovat upgrade firmware. Také je možné propojit fotoaparát s tiskárnou a přímo zadat tisk fotografií – jen je třeba, aby fotoaparát i tiskárna podporovaly technologii PictBridge. Řada digitálních zrcadlovek nabízí i funkci Remote Capture, která po propojení s počítačem umožňuje kompletně řídit fotoaparát přímo z počítače včetně okamžitého přenosu pořízených snímků do počítače a náhled na jeho monitoru, ale také třeba periodické nebo časovačem řízené fotografování. Starší rozhraní USB 1.1 s rychlostí přenosu dat až 12 Mb/s již bylo de facto nahrazeno vysokorychlostním USB 2.0 s rychlostí až 480 Mb/s (v praxi jsou ty rychlosti o něco nižší).

Ultrazvukový motor
Vestavěný elektromotorek umožňuje systému automatického zaostřování rychlé, tiché a plynulé ostření.

V

Varování expozice
Automatický systém: fotoaparát před pořízením snímku zjistí úroveň expozice a není-li dostačující, varuje indikační LED přerušovaným signálem uživatele.

Videoklipy z digitálního fotoaparátu
Všechny současné digitální kompaktní fotoaparáty jsou vícefunkční přístroje umožňující nejen fotografovat, ale také natáčet ozvučené video a některé poslouží i jako zvukový záznamník. Pořízené snímky a videoklipy si můžeme prohlížet, ať už sami, nebo v rodině či s kamarády. Snímky můžeme prezentovat formou slide-show, a to často i s připojenou podbarvující hudbou. Většina fotoaparátů navíc umožňuje pořízené snímky a případně i videoklipy přímo ve fotoaparátu upravovat, editovat. V kurzu je video ve vysokém rozlišení, nebo dokonce v tzv. plném vysokém rozlišení, které je možné v maximální kvalitě zobrazovat na televizních obrazovkách vhodné kvality.

Volba scény
Umožňuje rychlý výběr z nabídky přednastavených scénických programů expozice. Nastavení expozice, jako jsou například clona, rychlost závěrky a vyvážení barev, se provedou automaticky. Pohodlný a efektivní systém zvyšující uživatelský komfort.

Vstup HDMI
Rozhraní High Definition Multimedia Interface je typ připojení pro přenášení vysoce kvalitního digitálního videa a zvuku. Umožňuje pomocí speciálního vysokorychlostního kabelu propojit vhodný televizor s kompatibilním zařízením, ať už se jedná o digitální fotoaparát, videokameru, je ideální pro hraní her na konzoli PlayStation3 a pro přehrávání filmů pomocí technologie Blu-ray Disc 1080p HD.

Vysokorychlostní přenos přes rozhraní USB 2.0
Podporuje nový standard USB 2.0 pro rychlejší přenos dat.

Vysoké rozlišení
Skloňováno je hlavně v souvislosti s vysoce kvalitním zobrazením videa a fotografií na současných kvalitních televizorech. Standardní rozlišení televizoru je 720 × 576 pixelů, kdežto obrazovky televizorů s vysokým rozlišením mají mnohem více obrazových bodů, v některých případech až 1920 × 1080. A platí: čím více pixelů, neboli obrazových bodů, tím vyšší rozlišení a tím více detailů bude zobrazeno.

Vícebodové automatické zaostřování
Systém se zaměřuje na zaostření obrazu v několika místech záběru.

Vícezónové měření
Režim exponometrického systému, využívající všechny měřicí zóny systému. Používá se kupříkladu u snímků s velkou proměnlivostí jasu, anebo je-li ústřední objekt mimo střed záběru. Aby byla stanovena optimální expozice, analyzuje systém každou zónu. V režimu měření zaměřeného na střed se pro stanovení expozice využívá středová oblast obrazu a u bodového měření malý bodu ve středové oblasti, případně je možno pružně volit bod podle potřeby a tento režim slouží k volbě určité části záběru pro stanovení expozice, což je potřeba kupříkladu při fotografování snímků s velkým rozsahem kontrastu.

Vodotěsné a outdoorové kompakty
S blížícím se létem bude určitě řada z nás uvažovat o kompaktu, který nám umožní fotografovat a natáčet video pod vodní hladinou, anebo odolá i „hrubšímu zacházení“ při horolezeckých výstupech, na raftu nebo při jiných formách aktivně trávené dovolené, nebo v náročných podmínkách tropů či pouštních oblastí. Nabídka takto speciálně koncipovaných odolných kompaktů je v současné době velmi bohatá. Při výběru můžete zohlednit, do jaké hloubky má být váš model vodotěsný (3, 5, nebo 10 m?), zda má odolat při pádu z výšky (1, 1 a ½ nebo 2 m?) a odpovídajícímu nárazu třeba při neopatrném výstupu na skálu, anebo dokonce odolávat i zvýšenému tlaku – tak jsou koncipované kupříkladu kompakty Olympus mju TOUGH. Odolné outdoorové modely také spolehlivě fungují při velmi nízkých teplotách – až -10 ˚C. Velmi atraktivní vodotěsný a odolný kompakt Casio Exilim EX-G1 má navíc přibaleny segmenty, jakési nárazníky, kterými si ho můžeme operativně vyztužit. Ač mají tyto výjimečné vlastnosti, můžeme je používat i jako stylové kapesní kompakty, poněvadž výrobci kladou důraz na design a nabídku různých barevných verzí a také technické parametry, nabídka režimů a funkcí a způsob ovládání odpovídá této oblíbené kategorii. Alternativou je zakoupení vodotěsného pouzdra, pokud je pro daný typ kompaktu vyráběn. Na trhu se objevila také výhodná nabídka setů kompaktu s vodotěsným pouzdrem. Výhodou je možnost ponořit se do mnohem větší hloubky, zpravidla až čtyřiceti metrů, což je více, než využijete při zakoupení služeb typu „Discovery Diving“. Na trhu je také jednodušší a skromnější řešení v podobě vodotěsných sáčků z průhledného polyetylénu, které jsou opatřeny speciálním uzávěrem a poutkem. Ty vám umožní fotografovat svým kompaktem při šnorchlování nebo běžném potápění na nádech, ale také vám přístroj ochrání na písečné pláži nebo proti stékající či stříkající vodě na divoké řece, v prudkém lijáku nebo při fotografování svých dětí při řádění v mořském příboji.

Výstup pro audio/video
Výstup fotoaparátu nabízející pohodlné zobrazení digitálních fotografií nebo ozvučených filmů ve formátu MPEG na standardním televizoru. Volba obrazového systému PAL a NTSC umožňuje využití této funkce kdekoli na světě.

Vyvážení bílé
Vyvážení bílé barvy, WB – white balance, potažmo celkové vyvážení barevného podání, je jedinečná funkce digitálních fotoaparátů (a videokamer). Do klasického fotoaparátu vložíme film s určitou obecnou citlivostí a s vyvážením buďto ke slunečnímu, resp. bleskovému světlu (běžné filmy), anebo žárovkovému (výběr vždy byl a je omezený), případně můžeme použít konverzní snímací filtry. Digitální fotoaparáty nám umožňují operativně, podle náhle změněných světelných podmínek, anebo našeho záměru nastavit ekvivalent obecné citlivosti i vyvážení bílé barvy k odpovídající barevné teplotě osvětlení. Většina digitálních kompaktů vyvažuje bílou automaticky, ale navíc mají výběr naprogramovaných režimů pro fotografování v exteriéru za slunečného počasí, při zatažené obloze a ve stínu, pak pro žárovkové osvětlení (žlutě svítící wolframová žárovka apod.) a zářivkové světlo (někdy pro dva, jindy i tři typy tohoto druhu umělého osvětlení). Řada modelů umožňuje také ruční vyvážení a uložení do paměti, případně i jemnou korekci nastavení. A zejména digitální zrcadlovky, ale také vybrané modely kompaktních fotoaparátů umožňují přímo nastavit barevnou teplotu v Kelvinech.

Vyvážení bílé pomocí blesku
Blesk – vyvážení bílé je funkce digitální fotografie, která pomáhá zachovat barevné tóny při obtížných podmínkách fotografování. Je-li v okolí příliš mnoho odrazných ploch, fotoaparát by mohl detekovat všechny světelné zdroje kolem objektu, což by způsobilo barevné zkreslení. Tomu zabrání automatické upravení vyvážení bílé v záběru. Při použití blesku se obnoví skutečný přirozený vzhled barev.

Vývod rozhraní USB
Univerzální sériová sběrnice – datový port na počítačích a periferních zařízeních jako jsou skenery, tiskárny apod. Viz USB.

WMV 9
Windows Media Video je jeden z formátů videosouborů. Podporuje video ve vysokém rozlišení a umožňuje prohlížení videoklipů a filmů ve výborné kvalitě kupříkladu na přenosných přehrávačích.

X

Xenonové světlo
Xenonové lampy poskytují široký barevný rozsah a reprodukci tónů a poskytují realistické osvětlení obrázků. Díky tomu, že mají světelné spektrum podobné viditelné části slunečního záření, dosahují přirozeného a přesného barevného podání. Osvětlení je navíc kontrastní, bílá barva a světlé odstíny jsou ostřejší, červená a další pestré barvy zářivější.

Z

Zdroj energie
Digitální fotoaparáty se bez elektrické energie neobejdou. Většina kompaktů jako základní zdroj energie používá lithio-iontový akumulátor (dobíjecí baterii), které mají nízkou hmotnost, většinou velmi dobrou kapacitu a poměrně rychle se dobíjejí. Řada modelů ale používá dvojici, velké kompakty s ultrazoomy čtveřici tužkových napájecích článků. Většinou je možno použít nejen články primární, na jedno použití, ale i akumulátory, nejčastěji NiMH, ale někdy i lithiové. Výhodou je dostupnost de facto po celém světě, takže není problém je zakoupit (a při troše obezřetnosti i s dostatečnou kapacitou:-). Nicméně cestujeme-li na delší dobu do míst, kde budeme mimo dosah elektrické sítě, abychom si mohli akumulátory dle potřeby dobíjet, je rozhodně vhodné vybavit se dostatečnou zásobou plně dobitých akumulátorů. V případě tužkových doporučuji moderní typy NiMH s minimalizovaným samovybíjením, kupříkladu Sanyo Eneloop, Panasonic Infinium nebo Varta Power Accu. Anebo si můžeme přibalit dobíječku využívající sluneční energii. Viz také baterie.

Zmrazení obrazu
Tato funkce umožňuje na obrazovce televizoru zobrazit nehybný záběr, zatímco zvuk pokračuje. Obdobně lze „zmrazit“ obraz při promítání některými data-videoprojektory.

Zobrazení na obrazovce – nabídka OSD
Velké znaky a pruhové grafy na obrazovce zobrazují celý klíčový provozní stav televizního přijímače a monitoru a umožňují realizovat různá nastavení.

Zoom Mode
Režim Zoom (Zvětšení) nastavuje filmy ve formátu 4:3 tak, aby vertikálně i horizontálně odpovídaly obrazovce se širokoúhlým poměrem stran obrazu 16:9.

Zvuk Dolby Pro Logic Surround
Ozvučovací technologie umožňující vytvářet prostorové zvukové efekty.

Zvuk Linear PCM
Linear PCM – Pulse Code Modulation je nekomprimovaný formát digitálního zvuku vysoké kvality. Je používán některými digitálními fotoaparáty a videokamerami. A kupříkladu DVD přehrávače Sony umožňují přehrávat disky DVD s různým kvantováním (16, 20, nebo 24 bitů) a vzorkovací frekvencí (48, nebo 96 kHz).

ČÍSLA

10bitové LCD panely
Standardní 8bitové LCD panely mají rozsah 256 kroků gradace mezi barvami, kdežto špičková technologie 10bitových panelů LCD nabízí 1024 odstínů gradace. Díky tomu se zobrazení více blíží skutečnosti, barvy jsou velmi živé, zobrazení je brilantní.

15kolíkový konektor D-sub
Elektrický konektor, který umožňuje připojit projektor domácího kina k počítači, na kterém je uložen digitální obsah určený k promítání.

Xnásobné ultrazoomy
Pankratické objektivy s velkým rozsahem ohniskových vzdáleností a tedy i s velmi univerzálním použitím. Kapesní cestovní kompakty mají přiblížení 10- až 15násobné, větší modely 15-, 20- i  30násobné.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ