OEHLING RÁDCE : DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKY - ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ

Partneři závoduTIPY PRO VÁS

Původní recenze:

Canon EOS-1D Mk. IV  
Nikon D3s

 

 

 Zasoutěžit si!

 


Zde můžete přejít na portál fotografické soutěže
Foto z cest, kterou pro vás připravila firma OEHLING
ve spolupráci s časopisem Lidé a Země.

 

Do vaší knihovny

 


Váš komplexní průvodce výměnnými objektivy
pro SLR, SLT a kompaktní fotoaparáty. Více
informací získáte zde
a zde je link do sekce Odborná
literatura eShopu OEHLING.

Digitální zrcadlovky - základní představení

V současné době se digitální zrcadlovky těší velkému a vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů. Logicky, jsou to dobře ovladatelné, všestranné fotoaparáty, které můžeme přizpůsobit různým podmínkám a požadavkům. A na výběr je řada zajímavých modelů a kitů včetně atraktivních, cenově dostupných nabídek.

Digitální zrcadlovky vycházejí z osvědčených jednookých zrcadlovek na filmový fotografický materiál. Představují velmi rozsáhlou kategorii digitálních fotoaparátů, kterou je vhodné rozdělit na několik skupin, kategorií.

K základním rysům jejich koncepce patří jednak výborné vybavení systémy, režimy a funkcemi, lišící se podle jednotlivých kategorií, ale také modularita, možnost uživatelské obměny díky výběru různých výměnných objektivů, externích blesků a dalšího příslušenství, neboť jsou vždy součástí celých fotografických systémů.

DSLR vs. SLR - Nikon D300s vs. F6 

Digitální a kinofilmová zrcadlovka – Nikon D300s a Nikon F6 + ukázka nabídky výměnných objektivů.

Základní princip

Vžité označení „zrcadlovky“ a „digitální zrcadlovky“ bylo převzato z anglického Single Lens Reflex Camera (SLR) a Digital Single Lens Reflex Camera (DSLR). Angličtina svým jedinečným stručným způsobem vystihuje základní princip těchto digitálních fotoaparátů. Z anglického jsme my, Češi, vytvořili ještě jednodušší „lidové“ označení – a z původně hovorového výrazu je dnes všeobecně přijímaný název celé velké kategorie fotografických přístrojů. Označení „jednooká zrcadlovka“ odlišilo nový typ fotografického přístroje od „dvouoké zrcadlovky“, Twin Lens Reflex Camera (TLR; říká vám něco, anebo vzpomínáte na Flexaret?;-), která má dva objektivy: vrchní pro vytvoření obrazu na zaostřovací matnici (s využitím zrcadla) a spodní pro vykreslení obrazu na film. Jednooká zrcadlovka má jen jeden objektiv, který slouží k vytvoření obrazu na matnici i na filmu, respektive „na čipu“. Tento elektronický snímač tvoří miniaturní světlocitlivé body, pixely. Každý měří jas a barvu dopadajícího světla – základ pro vytvoření digitálního obrazu.   

A jaký je základní princip jednooké zrcadlovky? Paprsky světla procházejí objektivem, odrážejí se od sklopného zrcadla na matnici optického hledáčku. Obraz vidíme v hledáčku stranově i výškově správně díky průchodu světla pětibokým hranolem (u kompaktních zrcadlovek bývá použit systém zrcadel). Vidíme tedy to, „co objektiv“, bez zpoždění a elektronického překreslování, zkreslení a barevných posunů, můžeme dobře a – je-li to třeba – i velmi rychle komponovat záběry, zaostřovat a případně i kontrolovat hloubku ostrosti. Matnice i obrazový snímač jsou vzhledem k zrcadlu umístěny symetricky, tudíž obraz zaostřený na matnici je ostrý i ve skutečnosti. V okamžiku stisku spoušti systém přiklopí zrcátko směrem k matnici, takže paprsky světla mohou přímo směřovat k obrazovému snímači a dojde k exponování snímku. Zrcadlo je v naprosté většině případů vratné, sklopí se jen po dobu otevření závěrky. V tu chvíli z hledáčku mizí obraz, ale jakmile se zrcadlo vrátí do základní polohy, obraz je opět vytvořen.

Základní schema DSLR

Základní schema digitální zrcadlovky:

1 — optická soustava objektivu; po nasazení na tělo je jeho integrální součástí 
2 — sklopné polopropustné zrcátko směřující světlo k matnici, hranolu a hledáčku   
3 — zaostřovací matnice, na které se vytváří obraz pro hledáček
4 — pentagonální optický hranol, který stranově i výškově správně upraví obraz
5 — okulár hledáčku, ve kterém fotograf pozoruje fotografovanou scénu
6 — obrazový snímač (v případě „klasické“ zrcadlovky film)
7 — barevná obrazovka LCD na zadní stěně fotoaparátu

Sklopné zrcadlo má polopropustný střed, kterým část světla proniká dolů, k malému zrcátku a od něj směřuje na zaostřovací senzory a tedy k systému automatického zaostřování. Na nákresu lze jasně rozeznat i závěrku, která se na přesně nastavenou dobu otevře a propustí světlo na senzor (případně filmový snímací materiál), také obvod s procesorem a další systémy.

Základní vnější části zrcadlovky, ovládací a kontrolní prvky

Jak se mnohokrát potvrdilo, jeden vhodný obrázek nám řekne víc než tisíc slov. Volím toto řešení pro tuto část představení zrcadlovek, i když má jeden háček: Řešení, zvláště v detailech, se u různých typů a značek liší.

 

Ovládací a kontrolní prvky zrcadlovky
Digitální zrcadlovka – popis základních částí 

Přední a horní část:
1 – pravá úchopová část – držadlo; uvnitř je oddělení pro baterii
2 – spoušť závěrky
3 – přední/hlavní otočný ovladač pro snadné a rychlé nastavení různých funkcí
4 – otvor pro šňůru propojky adaptéru pro síťové napájení
5 – indikátor samospouště; někdy bývá i světlo pro snížení efektu červených očí a pomocné osvětlení systému automatického zaostřování (modely, které nemají, používají blesk)
6 – sklopné zrcadlo
7 – bajonet s elektronickými kontakty pro připojení objektivu a se značkami pro správné nasazení
8 – tlačítko pro kontrolu hloubky ostrosti
9 – tlačítko pro uvolnění objektivu
10 – tlačítko pro vyklopení blesku
11 – kryty konektorů
12 – otočný volič režimů expozice
13 – výklopný blesk
14 – aktivní sáňky pro příslušenství se synchronizovanými kontakty pro blesky
15 – horní stavový displej
16 – tlačítko pro podsvětlení displeje
17 – tlačítko pro vyvážení bílé a pro výběr režimu autofokusu
18 – tlačítko výběru režimu řízení a nastavení citlivosti
19 – tlačítko výběru režimu měření a kompenzace zábleskové expozice

Zadní část:
20 – okulár hledáčku s měkkou očnicí, místo které lze připojit např. dioptrickou očnici nebo úhlový hledáček; vyšší modely mají ještě clonu hledáčku, která brání vnikání světla při snímání dlouhými časy expozice
21 – dioptrická korekce hledáčku (zde otočná, některé modely mají posuvnou)
22 – barevný displej
23 – tlačítko pro vstup do menu
24 – tlačítko pro přímé objednání tisku fotografií
25 – tlačítko pro prohlížení snímků
26 – tlačítko pro mazání snímků
27 – tlačítko pro přeskočení snímků
28 – tlačítko pro zobrazování informací na displeji
29 – tlačítko pro výběr obrazových stylů
30 – tlačítko pro aktivaci autofokusu
31 – tlačítko blokování nastavení expozice (a při prohlížení zmenšování snímků a zobrazení indexu snímků)
32 – tlačítko pro výběr bodů autofokusu (a při prohlížení zvětšování snímků)
33 – joystick pro rychlé a snadné procházení menu a volby nastavení
34 – zadní otočný volič se středovým tlačítkem pro nastavení + spouštění a vypínání režimu
35 – fotografování s živým náhledem na displeji (se sklopeným zrcátkem) + nastavení a výběr nabídek
36 – zapínání/vypínání přístroje plus ovladač rychlého nastavení
37 – červená LED indikující ukládání dat na paměťovou kartu
38 – kryt slotu pro paměťovou kartu  

Poznámka: Pro tuto ukázku jsem použil Canon EOS 40D plus Nikon D5000 – zadní stěna vpravo dole v červeném ohraničení slouží jako příklad jiného řešení ovládacích prvků. Všimněte si kupříkladu samostatného tlačítka „Lv“ jako Live view pro použití funkce živého náhledu na displeji, multifunkčního voliče se čtyřmi tlačítky do kříže na obvodu plus středovým „OK“ pro potvrzování voleb a zadního otočného ovladače.  

Jednotlivé části, funkce a výhody digitálních zrcadlovek

Digitální zrcadlovky nabízejí velmi dobré až vynikající operační časy, výkonné technologie a systémy, bohatý výběr režimů a funkcí. Jsou flexibilní a všestranně použitelné. A jsou konstruovány tak, aby jejich obsluha byla snadná, ovšem – koncepce ovládání se liší nejen „značka od značky“, ale i v rámci jedné výrobní značky podle různých kategorií, i když je přirozeně patrná snaha výrobců o vhodnou „unifikaci“.

Výhodou jsou specializovaná tlačítka. Někdy jsou vyčleněna pro dvě funkce, případně k jednomu tlačítku můžeme přiřadit funkci podle své potřeby, byť samozřejmě z určitého konečného počtu možností. Méně často používané funkce a podrobnější či jemnější volby nastavujeme v menu, případně ve dvou menu – kromě hlavního bývá k dispozici i druhé, „operativní“, pro rychlé použití, s nabídkou často používaných nebo nastavovaných funkcí.

Přirozeně spolu s technickou vyspělostí fotoaparátu je i menu bohatší a náročnější na použití. Multifunkční ovladač na zadní stěně (případně čtveřice tlačítek + páté středové, většinou pro potvrzování voleb) slouží pro stanovené funkce plus pro pohyb v menu.

Je zřejmé, že se jedná o téma na docela objemnou knihu! Zvláště, pokud bych se zabýval veškerými detaily. Pro přehlednost jsem vybral některé základní funkce, které stručně popisuji, a další podrobnosti najdete postupně spolu s dalšími v jednotlivých dílčích sekcích Oehling Fotorádce. Přirozeně spolu se souvisejícími tématy. Kupříkladu u obrazového snímače to nejsou jen typy, rozměry a další podrobnosti, ale také otázka protiprachových systémů nebo stabilizace obrazu, pokud snímač plní i tuto funkci. A samozřejmě můžete posílat své náměty a dotazy. Neváhejte se zeptat, vaše dopisy v koši neskončí!


Pohled do nitra DSLR

Pohled do nitra digitální zrcadlovky, které zůstává naprosté většině uživatelů skryté. V tomto případě se jedná o Canon EOS 40D, ale základní komponenty a jejich uspořádání je obdobné a vcelku ustálené. Dílčí rozdíly, zajímavá řešení ovládacích prvků, různé nabídky funkcí a další detaily najdete u podrobného pojednání jednotlivých částí zrcadlovek a u nabídky režimů a funkcí a jejich využití v praxi.    

Obrazový snímač a procesor

Elektronický obrazový snímač tvoří miniaturní světlocitlivé body, pixely; každý měří jas a barvu dopadajícího světla. Snímač vytváří spojitý, analogový signál, který analogově-digitální převodník (A/D, v angličtině A/D Converter, resp. ADC), většinou digitální signální procesor DSP, převede na digitální. Více

Hledáček a zaostřovací matnice

Hledáček umožňuje sledovat fotografovanou scénu nebo objekt a komponovat fotografický obraz. Obraz, který vidíme v hledáčku, je vytvářený na vodorovně uložené matnici a pentagonálním optickým hranolem nebo systémem zrcátek je převáděný a otáčený o 90˚ tak, aby byl v okuláru vidět stranově i výškově správně. Výrobci věnují velkou pozornost matnicím, nabízejí různé druhy a zrcadlovky střední a vyšší třídy mají matnice výměnné, což rozšiřuje flexibilitu fotoaparátů. Více

Systém automatického zaostřování

Sklopné zrcadlo je ve střední části polopropustné. Paprsky pronikají na pomocné zrcátko, které je odráží na zaostřovací senzory, umístěné ve spodní části těla a rozdělené tak, aby vytvářely dvojitý obraz. Odchylka mezi vytvořenými obrazy slouží pro nastavení zaostření objektivu. Více

Měření expozice

Vhodné parametry expozice stanoví senzory vnitř těla zrcadlovky. Měří jas paprsků světla po průchodu objektivem (TTL – Trough-The-Lens metering). Exponometrický systém tedy pracuje se světlem odraženým od fotografované scény či objektu. Uživatel má na výběr několik režimů měření pro různé situace a tvůrčí záměry. Více 

Režimy expozice

Nabídka expozičních režimů se liší podle kategorie, do které zrcadlovka patří, a v detailech i podle výrobce. Nejbohatší výběr mají přirozeně fotoaparáty určené pro nejširší okruh uživatelů, tedy zrcadlovky amatérské a poloprofi, zatímco přístroje určené profesionálům a náročným kreativním fotografům mají jen několik režimů s důrazem na možnost individuálního uživatelského nastavení parametrů expozice v kombinaci s výběrem režimů měření expozice a systému automatického zaostřování (pokud tedy uživatel nepoužije ruční zaostření). Více

Displej

Zobrazovací zařízení, obrazovka, monitor. Všechny digitální zrcadlovky mají na zadní stěně barevný zobrazovač. Vyšší modely mají ještě druhý, monochromatický, na pravé straně horní části těla, který slouží ke kontrole momentálního nastavení a stavu přístroje, kupříkladu jaký máme nastavený režim expozice a snímání, jaký čas expozice, jaké clonové číslo, jaký ekvivalent citlivosti ISO a režim vyvážení bílé barvy, ale také jak je nabitá baterie nebo kolik snímků se nám ještě vejde na paměťovou kartu atd. atp. A některé modely profizrcadlovek ještě mívají dvouřádkový jednobarevný stavový displej na zadní stěně pod hlavním, barevným. Více  

Živý náhled na displeji

Většina digitálních zrcadlovek v aktuální nabídce umožňuje využít barevný displej na zadní stěně nejen pro orientační kontrolu pořízených snímků, jejich základní prohlížení, nebo případně odesílání k tisku, ale také pro samotné fotografování. Tedy pro kompozici záběrů a dokonce i pro přesné zaostřování. Více

Ozvučené video

Fenomenální rozvoj internetu, obliba multimediálních vícefunkčních přístrojů a současné možnosti jejich využití plus technologický vývoj klíčových systémů, jako jsou obrazové snímače a procesory, podnítila výrobce, aby digitální zrcadlovky uzpůsobili i pro snímání ozvučeného videa. Více

Výklopný elektronický blesk

Většina digitálních zrcadlovek má nad systémem hledáčku zabudovaný výklopný elektronický blesk, který je plně ovládaný expozičním systémem fotoaparátu a slouží k osvětlení objektu v popředí, zejména je-li umístěný na světlém či dokonce přezářeném pozadí či v protisvětle apod. Více

Nikon D300s a systém 

Digitální zrcadlovka Nikon D300s a nabídka objektivů, elektronických blesků a dalších prvků tohoto systému.  

Digitální zrcadlovky a fotografické systémy

Už samotný fakt, že zrcadlovky patří k nejlépe vybaveným fotoaparátům, z nich činí velmi zajímavé přístroje. Ale jedním z hlavních rysů zrcadlovek a tedy i jejich digitálního provedení je jejich modularita, možnost obměny pomocí výměnných částí a s využitím různého příslušenství. Zrcadlovky vždy byly řešeny jako celý fotografický systém, zahrnující těla fotoaparátů, výměnné objektivy (až na některé modely s pevně zabudovaným objektivem), externí zábleskové jednotky včetně speciálních, kupříkladu pro snímky zblízka a pro makrofotografii, a další příslušenství.

Možnost používat různé výměnné objektivy nám dovoluje zvolit nejvhodnější optiku pro danou scénu a situaci. Výběru vhodného objektivu pro digitální zrcadlovky je věnovaný samostatný článek. Ale už teď si můžeme říci, že objektiv má na kvalitu výsledných snímků zásadní vliv. „Kreslí“ náš fotografický obraz a je jakési naše „třetí oko“, a tak je třeba volbu vhodného objektivu dobře zvažovat.

Další příslušenství:

– externí zábleskové jednotky a příslušenství pro ně (odrazky, šifony; bezkabelové ovládání sestav několika blesků a další příslušenství pro použití různých systémů umělého osvětlení)
– bateriové gripy pro „posílení zásoby elektrické energie“ s ovládacími prvky pro pohodlné snímání na výšku
– náhradní baterie a nabíjecí adaptéry
– adaptéry pro napájení z elektrické sítě
– snímací optické filtry (nejrůznější druhy včetně trikových) 
– předsádky, makročočky, transfokátory, mezikroužky a další příslušentví pro optiku
– speciální víčka na objektivy pro přesné ruční vyvážení bílé barvy
– kabelové a bezkabelové dálkové ovladače
– moduly pro bezkabelový přenos dat a GPS jednotky
– mono- i stereofonní externí mikrofony (pro modely umožňující pořizovat videozáznam)
– paměťové karty, čtečky, apod.
– ale samozřejmě také čisticí potřeby (na optiku, displeje, obrazové snímače, ...)  


Canon EOS

Ilustrační obrázek k 20. výročí fotografického systému Canon EOS s objektivy EF (EOS = Electro-Optical System). Systém původně navržený pro použití kinofilmových fotografických materiálů byl modifikován i pro Advanced Photo System a záhy i pro digitální fotografii, která během několika let triumfovala.

Rozdělení digitálních zrcadlovek

Vhodně rozčlenit tuto kategorii fotoaparátů je velmi důležité. Zahrnuje totiž mnohdy diametrálně odlišné přístroje, byť postavené na jednom základním principu. Ano, samozřejmě záleží na úhlu pohledu, případně účelu, který sledujeme. Rozdělení také není jednotné, a to ani u samotných výrobců. Ale jedním ze základních způsobů členění je určení okruhů potenciálních uživatelů, což je logické i praktické. A většinou jsou používány tři „základní šuplíčky“: profitechnika, poloprofesionální přístroje a zrcadlovky pro amatérské fotografy. Ruku v ruce s tímto dělením jdou i pořizovací ceny, výkonnost, vybavení a také odolnost a životnost fotoaparátů.

Přirozeně tímto „hrubým“ rozdělením nekončíme. Digitální zrcadlovky pro profesionály, to jsou i středoformátové přístroje včetně univerzálních modulárních řešení s využitím výměnných snímacích zadních stěn. A obdobně na druhé straně, mezi přístroji pro amatéry, jsou různě koncipované fotoaparáty, některé více vhodné pro naprosté začátečníky, jiné ale uspokojí i náročné digitální tvůrce. A kategorie „poloprofesionální“, ta má vůbec široký záběr a „přesahy“ na jednu i na druhou stranu. Také samozřejmě záleží na konkrétních a individuálních potřebách jednoho každého uživatele. Podrobnosti najdete v samostatných oddílech. Převzali jsme model tří kategorií s tím, že na „přesahy hranic“ vždy upozorňujeme.

DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKY:

1/ PROFESIONÁLNÍ
2/ POLOPROFESIONÁLNÍ
3/ AMATÉRSKÉ

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ