OEHLING RÁDCE : PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKY

Partneři závoduTIPY PRO VÁS

Původní recenze:

Canon EOS-1D Mk. IV  
Nikon D3s

 

 

 Zasoutěžit si!

 


Zde můžete přejít na portál fotografické soutěže
Foto z cest, kterou pro vás připravila firma OEHLING
ve spolupráci s časopisem Lidé a Země.

 

Do vaší knihovny

 


Váš komplexní průvodce výměnnými objektivy
pro SLR, SLT a kompaktní fotoaparáty. Více
informací získáte zde
a zde je link do sekce Odborná
literatura eShopu OEHLING.

Profesionální digitální zrcadlovky

Především musím znovu zdůraznit, co jsem uvedl už v základním představení digitálních zrcadlovek: rozdělení na tři kategorie, profi, poloprofi a amatérské, je sice vžité, ale současně hrubé, zjednodušující, při bližším rozboru nedostatečné. Ale pro základní zařazení a orientaci poslouží velmi dobře, koneckonců proto je také všeobecně nejvíce používané. Pravda, kupříkladu Nikon šel ještě dál a dělí digitální zrcadlovky jen na profesionální a amatérské. Vychází z toho, že zkušení profesionální i amatérští fotografové vědí, jaké fotografické vybavení pro svoji práci a tvorbu potřebují a méně zkušení a začátečníci si nechají poradit.

Jde o to, že při zjednodušeném rozdělení digitálních zrcadlovek do tří nebo dvou kategorií se nutně v jednom šuplíčku spolu ocitnou někdy i velmi odlišné přístroje. Řada přístrojů hranice mezi kategoriemi „překračuje“. Ještě složitější to bude, pokud opustíme hledisko čistě technického srovnání a zvolíme pohled fotografa, který si vybírá svůj fotografický nástroj. Na různé úkoly je třeba vybrat to nejvhodnější vybavení, a tak třeba někteří zkušení profesionálové kromě velkoformátového přístroje a zrcadlovek na určité konkrétní úkoly používají i osvědčené kompaktní digitální fotoaparáty, kupříkladu na některé záběry zblízka a s využitím režimů jako Makro a Supermakro.

A tak by určitě mnozí uvítali dělení podle optimalizace na určitou námětovou oblast, typicky pro rychlou akční, sportovní a reportážní fotografii, pro fotografování krajiny a pro studiovou a reklamní tvorbu. Ostatně – v praxi, při výběru fotoaparátu právě toto logické dělení profizrcadlovek používáme. A při podrobnějším zkoumání opět zjišťujeme, že u takovýchto všestranně použitelných modulárních fotografických systémů řada přístrojů svými parametry překračuje stanovené hranice. A tak nejspíš jakékoli rozdělení je určité zjednodušení a slouží k základní orientaci.

Úvodní přehlídka profi DSLRs 

Úvodní přehlídka digitálních jednookých zrcadlovek pro profesionální fotografy.

Ne všichni ale řeší jen otázku výběru vhodných fotoaparátů pro tvorbu zaměřenou určitými směry. Dalšími z ovlivňujících faktorů jsou cenová dostupnost a efektivní využití určité techniky. Před lety se na jedné akci kolega z Londýna podivoval nad tím, že u nás fotografové zaměření na svatby, nepoužívají výhradně, nebo alespoň v hojné míře středoformátové digitální zrcadlovky. Po prostém srovnání honorářů, inkasovaných za nafocení běžné svatby v Anglii a u nás, pochopil, ale z výrazu jeho tváře bylo znát, že nyní má v hlavě „jiného brouka“. Každopádně je dobře, že nabídka výrobců fotoaparátů je široká a že mezi modely pro profesionální použití jsou i zrcadlovky „pro profesionály s omezeným rozpočtem“, jak své vybrané přístroje označuje Nikon.

Nikon D3x 

Nikon D3x – zepředu a zezadu.

Definice profesionální digitální zrcadlovky

Je zřejmé, že existuje-li několik druhů a kategorií profesionálních zrcadlovek, není možné definovat nějakou obecnou profesionální digitální zrcadlovku. A už vůbec nelze stanovit, která je nejlepší. Vždy je třeba určit „nejlepší“ ve smyslu nejvhodnější pro určitý účel, pro konkrétní využití. A pro toho, kdo si ji vybírá a kupuje, tedy která z užšího výběru modelů nejlépe vyhoví právě našim detailním představám a potřebám. A jistě zde pak může sehrát svou roli – a také sehrává, to je prostě lidské  – příchylnost k určité značce. A vznikají debaty typu, zda je lepší Canon nebo Nikon – od vtipných, vedených s nadhledem zkušených harcovníků, kteří vědí své, až po trapné hašteření v některých internetových diskusích.

Samozřejmě existuje úzus, který určitým způsobem profesionální třídu digitálních zrcadlovek vymezuje. Hlediska a určité jednoznačné znaky a kritéria, podle kterých profesionální digitální zrcadlovku do velké míry definovat lze. A pro základní orientaci dobře poslouží. Jen musíme následně vzít do úvahy určitá upřesnění. Můžeme stanovit, jaké vlastnosti by měla, respektive neměla mít. A můžeme se také držet určení, se kterým své výrobky prezentují výrobci, přirozeně při současném ověření, zda technické a další parametry odpovídají také našim představám a potřebám. A zejména při výběru bychom první pohled měli věnovat právě výrobci samotnému. Vzít v úvahu jeho dlouhodobé zaměření, výsledky jeho činnosti včetně kompletního servisu.

Canon EOS 5D Mk. II + závěrka 

Canon EOS 5D Mark II – jednotka závěrky a tělo bez nasazeného objektivu.

Profesionální digitální zrcadlovky podrobněji

Základem je celková koncepce přístroje a hlavním kritériem je technická úroveň, celková i jednotlivých funkčních modulů, využití moderních principů, technologií a systémů. Ruku v ruce s ní je funkční spolehlivost a odolnost. Bezporuchový provoz při mnohdy enormní zátěži fotoaparátu v profesionálním nasazení. Výrobci často testují a zaručují bezvadnou, přesnou funkčnost vybraných segmentů pro 150 i 300 tisíc pracovních cyklů. Typickým příkladem je závěrka se sklopným zrcadlem, která představuje spojení přesného elektronického řízení s jemným mechanickým chodem. Zde také výrobci uplatňují nové speciální materiály. Jako příklad lze uvést Nikon D3x/D3s se závěrkou s lamelami z extrémně pevného a lehkého kompozitu z aramidových a uhlíkových vláken, ze kterých se vyrábějí díly pro konstrukce raket a letadel nebo neprůstřelné vesty.

Šasi Nikon D3s (vlevo) a Canon EOS-1D Mk. IV 

Šasi z hořčíkové slitiny fotoaparátů Nikon D3s (vlevo) a Canon EOS-1D Mark IV.

Profesionální přístroje jsou ale celkově koncipovány jako velice odolné proti opotřebení, aby byla prodloužena jejich životnost a podpořena jejich spolehlivá funkčnost při velké pracovní zátěži. Mají šasi z pevné, ale lehké hořčíkové slitiny, případně v kombinaci s nerezovou ocelí. Těla a jejich kritické části jsou utěsněny proti vnikání prachu a vlhkosti. Musí také fungovat za chladu, nebo naopak za vyšších teplot – krátce řečeno odolávat všem nepříznivým klimatickým vlivům.

Tělo musí být perfektní nejen z hlediska bezvadného dílenského zpracování, ale také po stránce ergonomické včetně optimalizované koncepce ovládání a kontroly, tedy i provedení a rozmístění ovládacích a kontrolních prvků. Vynikající ovladatelnost profesionálních zrcadlovek ale představuje i velký rozsah různých voleb a možností nastavení včetně velké míry individuálního přizpůsobení přístroje našim konkrétním nebo momentálním potřebám. Základní funkce a často používaná či měněná nastavení mají samostatná tlačítka a jsou dostupné ve vybrané nabídce pro rychlé, operativní použití. K dispozici je i několik pamětí pro uložení individuálně nastavených parametrů expozice a obrazových stylů, které fotograf nejčastěji používá.

Canon EOS 7D - příklad utěsnění těla

Schema precizního utěsnění fotoaparátu Canon EOS 7D a přípojného bateriového gripu proti prachu a vlhkosti.

Pro neustálou kontrolu jsou k dispozici minimálně dva, často tři displeje – jeden hlavní, velký a barevný na zadní stěně, druhý monochromatický, stavový na pravé horní části těla; třetí, také monochromatický a většinou dvouřádkový, bývá umístěn pod hlavní obrazovkou. K dispozici je nejširší možný výběr funkcí a ovládacích prvků včetně kupříkladu clony okuláru hledáčku, kterou využijeme při snímání dlouhými časy s fotoaparátem umístěným na stativu.

Velká pozornost je věnovaná i hledáčku a zaostřovací matnici. Hledáček většinou poskytuje 100% pokrytí záběru, někdy je obraz lehce „oříznutý“ (98 %), a zobrazuje mnoho důležitých informací, díky kterým má fotograf přehled o nastavení a momentálním stavu fotoaparátu a také kontrolu při zaostřování a samotném exponování snímků. Matnice je výměnná, takže fotograf může zvolit nejvhodnější podle momentálního zaměření své tvorby.

Nikon D3 a D3x 

Nikon D3 a D3x.

Špičkové technologie a systémy

Nové modely profesionálních digizrcadlovek většinou posouvají hranice technického pokroku o určitý kus dopředu. Výrobci zdokonalují základní technologie a systémy od samotných snímačů, přes obrazové procesory, exponometrický systém, automatické i manuální zaostřování až po nejrůznější praktické funkce a provozní režimy. U snímačů nejde v prvé řadě o zvyšování rozlišení, i když i to je sledováno, a to u vybraných modelů, určených zejména pro studiovou komerční a reklamní fotografii, ale o efektivnější využití světelných paprsků, zvýšení citlivosti a zrychlení toku signálu směrem k převodníku a procesoru, respektive procesorům, neboť pro zkvalitnění optimalizace obrazových dat a zlepšení operačních časů mají některé modely zabudovanou dvojici procesorů.

Profesionální digitální zrcadlovky nejvyšší třídy mají snímač blížící se některé ze standardních velikostí políčka středoformátového filmu, dále jsou to modely se snímači odpovídajícími velikosti políčka 35mm kinofilmu, následují modely se snímači velikosti APS-H nebo APS-C a k dispozici je i zrcadlovka pro náročné, kteří dávají přednost digitálnímu 4/3 standardu – Olympus E-3.

Nejlepší modely používají 16bitový analogově-digitální převodník, případně pracují se 14bitovým A/D převodem a se 16bitovým zpracováním snímků. To umožňuje věrnější reprodukci atmosféry a hloubky scény ve vysokém rozlišení, bohatou gradaci a kvalitní strukturu a prokreslení jemných detailů obrazu. A také platí, že jsou-li obrazová data pořízena snímačem většího formátu, je celková reprodukční charakteristika obrazu kvalitnější – obdobně jako je tomu v případě fotoaparátů používajících filmový materiál, tedy střední formát versus kinofilm.

Canon EOS-1D Mark III a Mark IV 

Canon EOS-1D Mark III a Mark IV.

Výrobci se také velmi zaměřují na inovace zaostřovacích systémů a na jejich sladění s exponometrickými systémy a také s režimy funkce živého náhledu na displeji. Všechny systémy a funkce musí být nejen spolehlivé, ale také flexibilní a s vhodnou uživatelskou volbou režimů a nastavení. K dispozici musí být i soubor funkcí, které umožňují velkou šíři uživatelských úprav nastavení parametrů expozice od základních funkcí po bohaté tvůrčí možnosti typu rozšíření dynamického rozsahu, optimalizace stupně zaostření, kontrastu, jasu a barevného podání.

Ve velkém výběru uživatelských funkcí je možnost uživatelsky ovlivnit i takové parametry, jako je míra redukce šumu nebo optimalizace obrazu u výběru konkrétních výměnných objektivů, které s tělem přístroje „komunikují“. Velký výběr funkcí včetně speciálních uživatelských nastavení logicky klade vyšší nároky na uživatele. Ale vedle zcela ručního ovládání nemůže zejména pro „rychlou akční fotografii“ chybět ani výběr poloautomatických programů, u kterých uživatel podle potřeby nastavuje základní parametry, které potřebuje mít pevně stanované, a o ostatní se postará systém fotoaparátu.

Sony Alfa 900 - průřezy a funkce 

Sony Alfa 900 - průřezy a vybrané základní funkce.

Další typické znaky a detaily

Dalším charakteristickým znakem profesionálních zrcadlovek, zvláště pak modelů určených pro rychlou akční fotografii, jsou vynikající operační časy: velice rychlá aktivace (kolem 12 ms), rychlý autofokus a minimalizované zpoždění závěrky po stisku spoušti, ale také rychlé režimy souvislého snímání, které i díky velké vyrovnávací paměti lze využít pro dlouhé série snímků.

Řada modelů je vybavena dvojicí slotů pro paměťové karty, někdy jednoho typu (2× Compact Flash, nově i 2× Secure Digital/Secure Digital High-Capacity), jindy dvou různých typů (CF + SD/SDHC, CF + různé druhy Memory Stick, případně CF + xD Picture Card). Toto řešení násobí kapacitu paměti a umožňuje oddělené ukládání různých typů dat, např. snímky v grafickém formátu JPEG ukládat na jednu a nezpracovaná a nekomprimovaná data RAW na druhou; u modelů, které umožňují pořizovat i ozvučené video oddělit statické snímky a videoklipy. Také si můžeme vytvořit „bezpečnostní zálohu“ u zvlášť cenných snímků, nemáme-li momentálně možnost použít jiné řešení.

Duální sloty pro paměťové karty, vlevo Nikon D3x, vpravo Sony Alfa 900 

Duální sloty pro paměťové karty, vlevo Nikon D3x, vpravo Sony Alfa 900.

Typickým znakem některých profizrcadlovek je plně integrovaný bateriový grip, rozšiřující kapacitu potřebné elektrické energie a poskytující ovládací prvky a spoušť pro snímání na výšku. Pro jiné modely je k dispozici odnímatelný bateriový grip v nabídce příslušenství, které lze podle potřeby dokoupit. Dodávané akumulátory mají zpravidla vysokou kapacitu a dlouhou výdrž.

Profesionální zrcadlovky také nemusí být vybaveny výklopným elektronickým bleskem. Jeho vypuštěním je více prostoru pro segment hledáčku s pětibokým střechovým hranolem, ale hlavně – výrobce logicky předpokládá, že uživatelé těchto přístrojů budou používat výkonné a flexibilní externí zábleskové jednotky, které po připojení vytvoří s fotoaparátem de facto jeden rozšířený systém. Profesionální zrcadlovky jsou vždy součástí celého fotografického systému, který zahrnuje výběr nejrůznějších výměnných objektivů, blesků a dalšího příslušenství pro práci v terénu, interiéru i ve fotoateliéru či studiu. 

Sony Alfa 850: VG Grip a další příslušenství

Sony Alfa 850: VG Grip a další příslušenství.

Proč si koupit profizrcadlovku a jakou vybrat?

Podrobnosti o jednotlivých důležitých částech digitálních zrcadlovek najdete v samostatných kapitolách a také u vybraných konkrétních modelů fotoaparátů. Nyní se vraťme na začátek této kapitoly a znovu si položme otázky: Proč si koupit profizrcadlovku? A jak vybrat tu správnou? Částečně jsme už odpověď našli. Pokud potřebujeme nebo chceme špičkový, velmi flexibilní fotografický systém, vysoce výkonný, odolný, s bezporuchovým provozem všech systémů, které využívají nejnovější technologie a splňují nejvyšší nároky na ně kladené.

Profesionálové dodají, že potřebují takové vybavení, které jim umožní uspět v ohromné konkurenci. Profesionálové také vědí, „co“ přesně potřebují. A obecně lze říci, že vybrat „tu pravou“ můžeme jen tak, když vezmeme v úvahu, pro jaké účely nám bude sloužit, jaké máme záměry s pořízenými snímky a zda je „naše vyvolená“ opravdu efektivním řešením, tedy aby se nám nestalo ani to, že na své náročné cíle nedosáhneme, ani opak – že nevyužijeme její potenciál.

Hasselblad H2D: pohled na zadní snímací stěnu a s HTS 

Hasselblad H2D: pohled na zadní snímací stěnu a v kombinaci s HTS.

Profesionální digitální zrcadlovky – několik konkrétních příkladů

Bez příkladů vybraných modelů digitálních zrcadlovek pro profesionální fotografy a nejnáročnější amatérské tvůrce by toto pojednání nebylo kompletní. Teprve na konkrétních fotoaparátech si plně uvědomíme, co nám tyto přístroje nabízejí a k jakému primárnímu využití jsou výrobci optimalizované. Podrobnější pohled vám poskytnou testy a recenze. A „hluboké poznání“ získáme až po určité době používání.

I. Recenze

Nikon D3s 
Canon EOS-1D Mark IV

II. Příklady profizrcadlovek Canon

Canon se zaměřuje na vývoj a výrobu digitálních zrcadlovek se základem v obrazových snímačích CMOS formátu, který odpovídá velikosti políčka 35mm kinofilmu, tedy 36 × 24 mm, a dvou formátů vycházejících z APS – Advance Photo Systému: APS-H s rozměry 28,1 × 18,7 mm a součinitelem pro přepočet ohniskové vzdálenosti na 35mm formát 1,3 a APS-C s rozměry 22,3 × 14,9 mm a s přepočtovým koeficientem 1,6×.

Canon EOS-1Ds Mark III 

Canon EOS-1Ds Mark III - en face a zadní stěna.

Na pomyslném trůnu se usadil Canon EOS-1Ds Mark III vhodný i pro studiovou práci. Je vybavený full frame snímačem CMOS (36 × 24 mm) s rozlišením 21 megapixelů. Má dvojici procesorů DIGIC III, 14bitové A/D zpracování A/D a umí souvisle snímat rychlostí 5 obr./s; tato rychlost platí pro řadu 56 snímků JPEG, nebo 12 RAW. Rozsah ekvivalentu citlivosti ISO je v základním režimu 100–1600 a v rozšířeném 50–3200.

Systém automatického zaostřování typu TTL-AREA-SIR se snímačem CMOS má 19 křížových bodů AF plus 26 bodů pomocných, umožňuje automatické zaostřování široké oblasti s vysokou přesností i bodové, prediktivní a inteligentní průběžné zaostřování. Možné je i ruční ostření s vybranými objektivy s tím, že výchozí nastavení je v režimu živého náhledu na 3palcovém displeji s možností zvětšení snímku v jakémkoli bodu obrazovky, a to 5násobně, nebo 10násobně. A u automatického ostření v živém náhledu je k dispozici rychlý režim ostření. V uživatelských funkcích je i mikronastavení AF v rozsahu ± 20 kroků a až pro 20 vybraných objektivů.

Exponometrický systém má 63 zón a nabízí různé režimy měření včetně bodového spojeného s bodem AF. Elektronicky řízená štěrbinová závěrka má rozsah rychlostí 1/8000–30 s + dlouhou expozici (Bulb). K dispozici jsou režimy fotografování programová automatická expozice, automatická expozice s předvolbou času, automatická expozice s předvolbou clony a ruční nastavení všech parametrů. Hledáček s optickým hranolem má přibližně 100% pokrytí záběru. Zaostřovací matnice je výměnná; na výběr je 10 typů, standardní je matnice Ec-C IV.

Doporučená prodejní cena těla EOS-1Ds Mk. III je 180 tisíc korun.

Jaká je prodejní cena v nabídce OEHLING?

Canon EOS 5D Mark ll 

Canon EOS 5D Mark ll.

Cenově dostupnější je další model s celopolíčkovým snímačem CMOS a také s rozlišením 21 Mpx – Canon EOS 5D Mark II. Představuje svým způsobem most od profitechniky s semiprofi a je nabízený i ve třech cenově výhodných kitech. Tělo má stanovenu doporučenou prodejní cenu 64 tisíc korun, kit těla + objektivu EF 24–105L IS USM stojí 86 tisíc, s objektivem EF 24–70 pak 94 tisíc korun a doporučená ceny speciálního setu těla s externím bleskem Speedlite 270EX činí 69 tisíc korun.

Canon EOS 5D Mk. II má obrazový procesor DIGIC 4, rozsah citlivosti ISO v základu 100–6400 a v rozšířeném režimu až 25 600. Rychlost souvislého snímání je 3,9 obr./s (u JPEG až do zaplnění paměťové karty)a 3palcový displej s VGA rozlišením je možné využít pro funkci Live View i pro snímání Full HD videa (1080p @30 obr./s). Hledáček s pětibokým hranolem nemá 100%, ale pouze cca 98% pokrytí obrazu, matnice je výměnná, ale k dispozici jsou pouze 3 volitelné typy. Systém automatického zaostřování je 9bodový se šesti pomocnými body a exponometrický systém má 35 zón.

Zde můžete přejít do eObchodu OEHLING k nabídce Canon EOS 5D Mark II.

Canon EOS 7D 

Canon EOS 7D.

Canon EOS 7D naopak představuje svým způsobem most od kategorie semiprofi k profizrcadlovkám. Tedy typický příklad přesahů vytyčených hranic mezi základními kategoriemi. Samotné tělo EOS 7D má stanovenu velmi lákavou doporučenou prodejní cenu 43 tisíc korun, kit těla a objektivu EF 15–85 IS stojí 60 tisíc a kit s objektivem EF 18–135 IS pak 54 tisíc korun.

Tento velmi atraktivní fotoaparát podrobněji představujeme samostatně, ale uveďme si alespoň nejzákladnější data: používá obrazový snímač CMOS formátu APS-C s rozlišením 18 Mpx, má dvojici procesorů DIGIC 4, citlivost lze nastavit v rozsahu 100–6400 ISO s možností rozšíření na 12 800 ISO, umí souvisle snímat rychlostí 8 obr./s, systém automatického zaostřování má 19 bodů křížového typu s řadou flexibilních možností nastavení a režimů, exponometrický systém má 63zónový Dual Layer SPC s širokými uživatelskými možnostmi, pentaprismatický hledáček má cca 100% pokrytí, ovšem zaostřovací matnice je pevná, nevýměnná, a vylepšený 3palcový TFT dispej typu Clear View II s rozlišením cca 920 kpx lze využít k funkci živého náhledu i ke snímání Full HD videa.

Link na web eObchodu OEHLING - k nabídce Canon EOS 7D (7D + CANON EOS 7D + EF-S 18- 135/3,5-5, 6 IS + DVD ZDARMA). 

III. Příklady profizrcadlovek Nikon

Nikon se zaměřuje na vývoj a výrobu přístrojů s obrazovým snímačem CMOS formátu, který odpovídá velikosti políčka 35mm kinofilmu (Nikon FX 35,9 × 24 mm), a CMOS formátu Nikon DX 23,6 × 15,8 mm s prodlužovacím faktorem pro přepočet ohniska na 35mm kinofilm cca 1,5×. 

Nikon D3x s kvalitním zoomem 14-24 mm

Nikon D3x s kvalitním "základním" zoomobjektivem 14-24 mm.

Typickou dvojicí s full frame snímači jsou modely Nikon D3x a D3s, které vycházejí ze základní verze D3. Nikon D3s představujeme formou recenze, a tak jen řekněme, že mu výrobce zachoval rozlišení jako u D3 a směřuje ho na akční, sportovní a reportážní fotografy. Byl prvním fotoaparátem, který v rozšířeném režimu umožnil nastavit a použít rekordní ekvivalent citlivosti ISO 102 400, umožňuje pořizovat ozvučené video, souvisle snímat rychlostí 9 obr./s a má 51bodový autofokus. Doporučená prodejní cena těla D3s je 126 tisíc korun.

Předcházela mu verze D3x se snímačem CMOS s rozlišením zvýšeným na 24,5 Mpx optimalizovaná i pro použití ve studiu a pro náročnější komerční a reklamní fotografii. Fotoaparát má systém zpracování obrazu EXPEED se 14bitovým A/D převodem a 16bitovým zpracováním snímků pro vynikající tonální gradaci a umožňuje pořizovat data NEF (RAW; 12, nebo 14 bitů, bezztrátově komprimované, ztrátově komprimované, nekomprimované), TIFF (RGB), JPEG (3 volitelné kompresní poměry a také simultánně ukládat data NEF + JPEG. Sériové snímání má frekvenci 5 obr./s (a 7 v režimu DX Crop). Pro automatické zaostřování slouží 51bodový AF modul Multi-CAM3500FX s možností individuálního nastavení a s výběrem režimů a funkcí včetně možnosti využití u dvou režimů snímání v režimu živého náhledu, z ruky a ze stativu. Monitor je 3palcový s VGA rozlišením.

Doporučená prodejní cena těla D3x je 180 tisíc korun.

A za kolik D3x pořídíte v eObchodu OEHLING?

Nikon D3x s nasazeným 400mm teleobjektivem 

Nikon D3x s nasazeným 400mm teleobjektivem.

Nikon D300s je jedna z výše zmíněných výkonných zrcadlovek „pro profesionály s omezeným rozpočtem“. Anebo přechodový model mezi třídami profi a semiprofi, podle toho, jaké hledisko zvolíme. Každopádně se jedná o kvalitní a dobře vybavený přístroj, vhodný především pro rychlou akční a reportážní fotografii s obrazovým snímačem CMOS formátu DX s rozlišením cca 12 Mpx, umožňující sériové snímání rychlostí 7 obr./s (a 8 při použití volitelného Battery Packu MB-D300 a také natáčet ozvučené HD video s možností střihu přímo ve fotoaparátu. Monitor s úhlopříčkou 3 palce a s rozlišením 920 kpx umožňuje využít také dva režimy živého náhledu. 

Nikon D300s

Nikon D300s.

Ekvivalent citlivosti ISO má základní rozsah 200–3200 s možností rozšíření na 100–6400. Systém zpracování obrazu EXPEED pracuje se 14bitovým A/D převodem a 16bitovým zpracováním snímků, 51bodový AF modul Multi-CAM3500DX umožňuje volit z 51, nebo 11 zaostřovacích polí a má řadu režimů a funkcí. Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem má rozsah časů 1/8000–30 s + dlouhé časy (B). Hledáček s pentagonálním hranolem má zorné pole cca 100 % obrazu vertikálně a horizontálně. Zaostřovací matnice je typu B – BriteView Clear Matte Mark II s indikací zaostřovacích polí a možností zobrazení pomocné mřížky. Pro fotografování lze použít flexibilní programovou automatickou expozici, časovou automatiku, clonovou automatiku a ruční expoziční režim. Samozřejmostí je bohatá nabídka funkcí pro optimalizaci snímků.

Doporučená prodejní cena těla D300s je 46 tisíc korun, kit těla + objektivu 16–85 VR je 60 tisíc a kit těla + objektivu 18–200 VR II je 65 tisíc korun.

Link na web eObchodu OEHLING - k nabídce Nikon D300s.

Nikon D300s + zoom 16-85 mm a pohled shora 

Nikon D300s + zoom 16-85 mm a pohled shora.

IV. Sony Alfa 850 a 900

Sony α850 i původní α900 používají stejný obrazový snímač CMOS Sony Exmor R velikosti 35,9 × 24 mm a s efektivním rozlišením 24,61 Mpx včetně protiprachového systému a stabilizace obrazu SteadyShot Inside typu CMOS-shift, stejný zdvojený procesor Bionz i třípalcový TFT LCD Xtra Fine s rozlišením 921 600 px. Model 900 ale má hledáček se 100% pokrytím záběru, kdežto levnější 850 „pouze“ s 98%. Zaostřovací matnice může uživatel měnit: M je jemná sférická, L je s rastrem. Pod okulárem hledáčku jsou umístěny senzory indikující přiblížení k hledáčku dávající popud k vypnutí displeje. Okulár hledáčku je vybaven mechanickou clonou pro snímání dlouhými časy a pro použití režimu s předsklopeným zrcadlem.

Alfa 850 má pomalejší souvislé snímání, avšak zase pro delší řady snímků: maximem jsou 3 obr./s pro sérii 384 snímků JPEG (L/Fine), 16 RAW a 18 cRAW, zatímco α900 má i rychlou sérii á 5 obr./s pro řadu 105 snímků JPEG (L/Fine), 12 RAW a 25 cRAW. Data se ukládají na paměťové karty Compact Flash a Memory Stick Duo/Pro Duo/PRO HG Duo.

Sony Alfa 850 

Sony Alfa 850.

Koncepce obou fotoaparátů umožňuje příjemné ovládání s tím, že nejčastější nastavení jsou snadno a rychle dostupná pomocí vyhrazených tlačítek a ovladačů. Robustní tělo se šasi z hliníkové a hořčíkové slitiny je utěsněno proti prachu a vlhkosti. Rozložení ovládacích a kontrolních prvků na horní části přístroje: vlevo otočný volič režimů expozice, vpravo příjemně tvarovaný úchopový grip, přední otočný volič, spoušť, tlačítka pro volbu režimu snímání, kompenzaci expozice, citlivost a vyvážení bílé plus malý stavový LCD s možností podsvícení, který zobrazuje hlavní nastavení i je-li hlavní displej vypnutý.

Devítibodové automatické zaostřování používá systém TTL fázové detekce, má středové duální měření křížového typu a 10 pomocných zaostřovacích bodů a nabízí prediktivní řízení pro objekty v pohybu, ostření na středovou část i možnost volby jakéhokoli z 9 bodů AF a několik režimů AF: po snímku, souvisle, automaticky plus přímé ruční a ruční zaostřování. Stejně jako u α900 nechybí možnost mikronastavení AF pro 30 objektivů v rozsahu ± 20 kroků.

Pro měření expozice je opět použit 40segmentový snímač SPC, nabízející měření vícesegmentové, s důrazem na střed a bodové. K dispozici je autobracketing, korekce expozice (± 3 EV) a možnost optimalizace dynamického rozsahu pro vyváženou expozici s kvalitními stíny a detaily i ve světlých oblastech, vhodnou hlavně pro velmi kontrastní scény a při snímání s protisvětlem; volby jsou Standard, Advanced Auto, Advanced a nechybí DRO advanced bracketing.

Nastavit můžeme základní parametry snímků jako ostrost, kontrast, jas a sytost barev, k dispozici máme barevné filtry/režimy, výběr ze 13 kreativních stylů pro různé situace. Kromě plně automatického režimu expozice můžeme využít flexibilní programovou automatiku, program s prioritou clonového čísla, program s prioritou rychlosti závěrky (1/8000–30 s a B s libovolně dlouhou expozicí), ruční nastavení všech parametrů expozice a paměť pro uživatelské nastavení. A jaký je výběr režimů fotografování? Po snímku, souvisle, samospoušť, stupňování expozice u jednotlivých snímků i u série, stupňování vyvážení bílé, pokročilé stupňování DRO, zámek zrcadla a dálkový ovladač.

Sony Alfa 900 v akci - ilustrační obrázek 

Sony Alfa 900 v akci - ilustrační obrázek.

Stiskem funkčního tlačítka aktivujeme rychlou navigaci na hlavním displeji, umožňující okamžitě měnit joystickem nastavení fotoaparátu bez přerušení fotografování. Tlačítko vpravo dole pod bajonetem slouží k pořízení inteligentního náhledu ještě před samotným pořízením snímku. Na displeji se zobrazí snímek spolu s histogramy (jas + kanály RGB) a s údaji o nastavení. Slouží k rychlé kontrole správnosti expozice, zaostření a barevného podání. Je-li třeba, můžeme upravit expozici, optimalizaci dynamického rozsahu i vyvážení barev.

Doporučená prodejní cena těla α900 je 85 tisíc, těla α850 je 59 tisíc a kitu α850 s objektivem 28–75 je 70 tisíc korun.

A za jaké ceny nabízí tyto přístroje eObchod OEHLING? Podívejte se!

Sony α900 s inteligentním náhledem na displeji a vpravo režimy exponometrického systému 

Sony α900 s inteligentním náhledem na displeji a vpravo režimy exponometrického systému.

V. Zajímavé příklady středoformátových profizrcadlovek
Pentax 645D

Pentax Imaging Systems, divize Hoya Corporation, oznámila, že od května 2010 bude v prodeji dlouho slibovaná středoformátový digitální jednooká zrcadlovka Pentax 645D, byť zpočátku pouze na japonském trhu, kde je doporučená maloobchodní cena stanovena na 850 000 jenů, tj. cca 9400 USD.

Jedná se o profesionální fotoaparát s CCD snímačem Kodak velikosti 44 × 33 mm a s rozlišením 40 milionů efektivních pixelů. Snímač má velikost pixelů 6 × 6 μm, široký dynamický rozsah (11,5f) a nemá nízkofrekvenční filtr. Segment snímače je propojen s obvodem s obrazovým procesorem Prime II a 14bitovým A/D převodníkem pro věrný převod obrazových dat na digitální signály. Fotoaparát umožňuje věrnou reprodukci atmosféry a hloubky scény v supervysokém rozlišení, s bohatou gradací a kvalitní strukturou – výborným prokreslením jemných detailů obrazu.

Možné je pořizovat snímky ve formátu JPEG se třemi stupni komprimace a samozřejmě také data RAW, buď Pentax/PEF, nebo Adobe DNG. Největší snímek má velikost 7264 × 5440 pixelů. Data se ukládají na paměťové karty Secure Digital/Secure Digital High-Capacity; přístroj má dva sloty pro tyto karty.

Robustní tělo této high-endové středoformátové zrcadlovky je velice odolné, má šasi z hořčíkové slitiny, je výborně utěsněné proti vnikání prachu a vlhkosti, segment snímače je vybaven protiprachovým systémem DR II, jehož součástí je ultrazvuková vibrační čisticí funkce, a 3palcový TFT displej s rozlišením 921 kpx je krytý tvrzeným sklem. Fotoaparát vyhoví náročným krajinářům a vůbec fotografům, kteří fotografují v plenéru – spojuje výjimečnou kvalitu obrazu s výbornou ovladatelností, spolehlivostí a odolností. Koncepce ovládání a řešení tlačítek a dalších ovládacích a kontrolních prvků je řešeno „uživatelsky přívětivě“.

A podstatné je také to, že tělo je kompatibilní s většinou existujících výměnných objektivů filmového systému Pentax 645. Má bajonet Pentax 645AF2 a umožňuje použít objektivy Pentax 645AF2, 645AF a 645A. Pentax samozřejmě připravil i nové objektivy a další plánuje. 

Pentax 645D - zepředu a zezadu

Pentax 645D - zepředu a zezadu.

Hledáček s pětibokým hranolem nezobrazuje 100 %, ale „jen“ 98 % zorného pole, má zvětšení obrazu cca 0,62× s D FA645 55 mm 1:2,8 a cca 0,85× s FA645 75 mm 1:2,8 při zaostření na nekonečno. Ekvivalent citlivosti ISO má základní rozsah 200–1000, v rozšířeném režimu 100–1600. Systém TTL automatického zaostřování je 11bodový SAFOX IX+ a pracuje na principu detekce fázového rozdílu. Mechanismus autofokusu je kompatibilní s ultrazvukovým elektromotorkem SDM – Supersonic Direct-Drive Motor v objektivech „SDM“ s jemným, rychlým a tichým chodem. Senzor exponometrického systému TTL má 77 segmentů. Štěrbinová závěrka má rozsah rychlostí 1/4000–30 s. Čas synchronizace s bleskem je 1/125 s; fotoaparát nemá výklopný blesk, použít je možno blesky Pentax propojené s tělem pomocí aktivních sáněk.

Fotografovat je možno s využitím flexibilní programové automatiky, v programu s prioritou citlivosti, rychlosti závěrky nebo clonového čísla, případně s „crossover“ funkce HyperProgram, umožňující okamžité přepnutí na programy s prioritou času nebo clony, a samozřejmě nechybí režim s ručním nastavením všech parametrů expozice a funkce HyperManual stiskem zeleného tlačítka. K dispozici jsou funkce jako bracketing/rozšířený bracketing, intervalové snímání, vícenásobná expozice a dva režimy souvislého snímání, rychlé a pomalé (Hi a Lo; maximální rychlost je cca 1,1 obr./s).

Pro vyvážení bílé barvy slouží kromě plné automatiky také 10 přednastavených režimů (Denní světlo, Stín, Zamračeno, Zářivky D, N, W a L, Žárovka, Blesk a CTE pro zdůraznění dominantní barevné složky pořízených snímků – typický příklad vhodné scény: západ slunce), možné je ruční vyvážení (a uložení tří nastavení), jemné doladění a nastavení barevné teploty v kelvinech. K dispozici jsou různá nastavení obrazu (Jasný, Přirozený, Portrét, Krajina, Zářivé barvy, Tlumené barvy, Inverzní film, Monochromatický) a různé úpravy kvality obrazu.

K dispozici je funkce HDR – High Dynamic Range pro vytvoření jednoho složeného obrazu s extra širokým rozsahem gradace ze tří snímků s různou expozicí, funkce pro rozšíření dynamického rozsahu pro optimalizaci expozice i u velmi kontrastních scén, funkce Digital Level pro snadnou kontrolu kvality obrázku, automatická kompenzace zkreslení a laterální chromatické aberace (v kombinaci s objektivy řad D FA 645 a FA 645) a funkce pro ochranu autorských práv u zaznamenaných snímků. Jako zdroj energie slouží lithio-iontový akumulátor D-LI90, dokoupit bude možno síťový adaptér. Fotoaparát má rozměry 156 × 117 × 119 mm a s baterií a dvěma SD kartami váží 1480 g. Součástí prodejního balení je softwarový balík PENTAX Digital Camera Utility 4 včetně aplikace pro zpracování dat RAW, založené na populárním programu SilkyPix RAW vyvinutém Ichikawa Soft Laboratory. 

Pentax 645D - zepředu a shora

Pentax 645D - zepředu a shora.

Hasselblad

Hasselblad má ve své bohaté nabídce mimo jiné dva špičkové středoformátové fotoaparáty – modely H3DII-50 a H3DII-60. První je vybavený 50megapixelovým obrazovým snímačem Kodak o velikosti 36 × 48 mm, je tedy dvojnásobně velký oproti senzoru, který odpovídá 35mm formátu, druhý má snímač s efektivním rozlišením 60 Mpx s aktivní snímací plochou odpovídající 94 % full frame 645 formátu.

K nejnovějším  objektivům fotografického systému Hasselblad patří kupříkladu zoomobjektiv H-Systému HCD 35–90 mm 1:4–5,6, který nabízí uživatelům výbornou flexibilitu a výrobce při jeho návrhu a vývoji vycházel z dnes již legendárních objektivů Hasselblad/Carl Zeiss včetně CF 100 mm 1:3,5 a CF 250 mm 1/5,6 SA. A k dispozici je také adaptér HTS 1.5 Tilt & Shift.

Hasselblad H3D ll s HTS 

Hasselblad H3D ll s HTS - speciálním Tilt and Shift objektivem, tedy s výklopným a posuvným mechanismem pro srovnání sbíhajících se linií.

Phase One 645DF

Tento špičkový a velice flexibilní středoformátový fotoaparát společnost Phase One nabízí od října 2009. Umožňuje používat výměnné objektivy Phase One, Schneider-Kreuznach a samozřejmě objektivy pro fotoaparát Mamiya 645 AFD a je kompatibilní i s objektivy Hasselblad V a Pentacon 6 s využitím adaptéru. A k dispozici je také velký výběr zadních snímacích stěn P65+ až P25+ s různým rozlišením až po 60,5 milionu pixelů u stěny P65+ formátu 53,9 × 40,4 mm. 

Phase One DF LS

Phase One DF LS.

Mamiya DM40

Mamiya nabídku modelů ZD a AFD2 (a výměnných zadních stěn) rozšíří o novou digitální zrcadlovku DM40. Základem bude obrazový snímač CCD velikosti 44 × 33 mm a s efektivním rozlišením 40 Mpx. Největší velikost obrazového souboru, 16bitového snímku TIFF, je 240 MB. Samozřejmě nechybí možnost pořizovat data RAW. Typ souboru je Leaf Mosaic HDR. Barevná hloubka je 16 bitů/kanál RGB, dynamický rozsah 12 f. Rozsah ekvivalentu citlivosti ISO je 80–800. Data se ukládají na paměťové karty Compact Flash. Přístroj disponuje rozhraním FireWire 800. Pro příjemné ovládání má uživatel k dispozici dotykový LCD panel s rozměry 6 × 7 cm.

Vybrané objektivy navržené firmou Schneider-Kreuznach a vyráběné Mamiya s ohniskovou vzdáleností 55, 80 a 110 mm umožňují efektivní využití maximální synchronizační rychlosti blesku až 1/1600 s, k dispozici je ovšem dalších 15 objektivů Mamiya s ohnisky od 28 do 300 mm APO. Kompatibilní je i s objektivy řady Hasselblad V při použití adaptéru Mamiya. 
Mamiya AFD2 a ZD

Mamiya AFD2 a ZD.

Důležité poznámky:

• Výběr příkladů konkrétních fotoaparátů vychází z aktuální nabídky na trhu začátkem roku 2010. Některé údaje byly aktualizovány v létě 2010. 
• Středoformátové modely samozřejmě v praxi tvoří zcela samostatnou kategorii, přesněji několik kategorií. Ale jsou to profesionální digitální zrcadlovky a jejich opomenutí z jakýchkoli důvodů by bylo chybou.
• Uváděné ceny jsou doporučené prodejní s DPH platné začátkem roku 2010. A vždy jsem je zaokrouhlil na celé tisíce nahoru, neboť oficiálně jsou řešené „pobaťovsku“, tzn. deset korun pod celý tisíc. (;-) 
• Reálné aktuální ceny v nabídce OEHLING najdete v eObchodu včetně dalších nabídek a důležitých informací.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ