OEHLING RÁDCE : DISPLEJE DIGITÁLNÍCH ZRCADLOVEK

Partneři závoduTIPY PRO VÁS

Původní recenze:

Canon EOS-1D Mk. IV  
Nikon D3s

 

 

 Zasoutěžit si!

 


Zde můžete přejít na portál fotografické soutěže
Foto z cest, kterou pro vás připravila firma OEHLING
ve spolupráci s časopisem Lidé a Země.

 

Do vaší knihovny

 


Váš komplexní průvodce výměnnými objektivy
pro SLR, SLT a kompaktní fotoaparáty. Více
informací získáte zde
a zde je link do sekce Odborná
literatura eShopu OEHLING.

Displeje digitálních zrcadlovek

Digitální zrcadlovky jsou vybaveny jedním, dvěma i třemi displeji. Tato tenká, plochá zobrazovací zařízení patří k jejich výrazným charakteristickým znakům. Jsou také jedním z důležitých prvků digitálních fotoaparátů obecně. A jedním z uzlů, který posuzujeme při koupi nového fotoaparátu.


Dokážete si představit digitální zrcadlovku bez displeje? Pokud ano, pak to už není digitální zrcadlovka. Barevnou obrazovkou na zadní stěně jsou vybaveny všechny digitální zrcadlovky – a obecně všechny digitální fotoaparáty. Řadu z nich by bez tohoto zobrazovače ani nebylo možné ovládat, používat. Barevný displej má celou řadu funkcí, a to při samotném fotografování i při následné kontrole a další manipulaci se snímky.


Černobílý stavový displej na horní části těla – názvosloví a rozmístění zobrazovaných funkcí:
1 – režim vyvážení bílé barvy
2 – formát a kvalita snímků
3 – rychlost závěrky
4 – režim měření světla
5 – clonové číslo
6 – korekce vyvážení bílé barvy
7 – počet snímků, které ještě můžeme pořídit; počet snímků pro WB bracketimg; odpočítávání samospoušti; čas při snímání dlouhými expozicemi (Bulb)
8 – režim systému automatického zaostřování (One-Shot AF, AI Focus AF, AI Servo AF)
9 – způsob snímání (po snímku, souvisle rychle/pomalu, samospoušť, bezdrátové dálkové ovládání) 
10 – funkce automatických expozičních řad (AEB)
11 – funkce priority světlých tónů
12 – ekvivalent citlivosti ISO
13 – režim černobílého snímání
14 – kompenzace zábleskové expozice
15 – piktogram indikující stav napájecí baterie
15 – indikace kompenzace expozice

Poznámka: Pro tento příklad jsem použil řešení displeje DSLR Canon EOS 7D.

Nejlevnější digitální zrcadlovky na trhu, určené pro nejširší okruh spotřebitelů, mají pouze tento jeden displej. Vyšší modely mají ještě monochromatický informační zobrazovač, stavový displej, umístěný na pravé horní části těla. A zrcadlovky určené profesionálům a náročným fotografům, s výjimkou přístrojů středoformátových, mívají takové stavové displeje dva. Jeden větší na pravé horní části těla, druhý, většinou úzký, dvouřádkový, pod barevným displejem na zadní stěně. Oba tyto kontrolní displeje zobrazují základní údaje stále, i když je barevný displej vypnutý, a mají možnost podsvětlení, takže poslouží i za šera nebo ve tmě. Zobrazují údaje jako zvolený formát a komprese snímků, režim expozice, nastavené clonové číslo a rychlost závěrky, režim vyvážení bílé barvy, citlivost, stav baterie a počet snímků, které se ještě vejdou na paměťovou kartu.


Napevno zabudovaný 3“ TFT displej typu Clear View II LCD u zrcadlovky Canon EOS-1D Mark IV má rozlišení 920 kpx, široký pozorovací úhel a novou pevnou konstrukci pro zlepšené prohlížení snímků i při silném osvětlení. Pod ním je ještě úzký jednobarevný stavový displej s možností podsvícení.


Canon EOS-1D Mk. IV má ještě velký jednobarevný stavový displej na horní části těla. Také tento můžeme podle potřeby příjemně osvětlit.

Funkce hlavního displeje

Barevný displej, umístěný na zadní stěně fotoaparátu, má několik funkcí. Slouží k základní kontrole právě pořízeného snímku, ale i k podrobnější kontrole, neboť umožňuje zvětšit vybranou část obrazu, zobrazit histogram (jasový i jednotlivé barevné kanály) a využít funkci varování před podexponováním nebo přeexponováním kritických míst obrazu pomocí barevné indikace a nebo i blikáním těchto barevně zvýrazněných oblastí.

Zobrazuje nabídku voleb pro nastavení a ovládání fotoaparátu (menu), zjednodušené menu s výběrem nejčastěji používaných funkcí pro rychlé, operativní změny nastavení různých parametrů snímání, tedy fotografování nebo nahrávání videa, a panel pro vizuální kontrolu prováděných změn nastavení a výběru režimů a funkcí.


Příklady zobrazení na barevném displeji různých modelů digitálních zrcadlovek.

Slouží tedy i jako informační panel: zobrazuje momentální nastavení a stav fotoaparátu – zvolený režim expozice (automatika, program, ... ad.), clonové číslo a čas expozice, citlivost, režim vyvážení bílé barvy, způsob snímání (po snímku, souvislá řada snímků, živý náhled na displeji, samospoušť, ...  ad.), případně i režim zaostřování a měření světla, ale také počet snímků, které se ještě vejdou na paměťovou kartu, a míru nabití napájecí baterie, a to buď pomocí piktogramu, tedy zjednodušeného grafického zobrazení, anebo numericky, v procentech.


Barevný displej modelu Canon EOS 7D nabízí velký výběr možností pro ovládání fotoaparátu a nastavování nejrůznějších parametrů a funkcí; příjemně pohotová je obrazovka Quick Control.

Některé zrcadlovky nabízejí funkci, při které je před samotným pořízením snímku na displeji zobrazen náhled spolu s údaji o nastavení základních parametrů a histogramy s tím, že fotograf může některá nastavení korigovat, třeba upravit vyvážení bílé barvy nebo změnit citlivost, a poté již „naostro“ exponuje.


Důmyslná funkce inteligentního náhledu u vyšších modelů digizrcadlovek Sony Alfa; pro ilustraci sejmuto zobrazení u α900. Tlačítko na přední části těla pod bajonetem pro nasazení objektivů slouží buď pro kontrolu hloubky ostrosti, anebo – při aktivované funkci Intelligent Preview – jím pořídíme zkušební snímek. Na displeji se zobrazí jeho náhled pro orientační kontrolu zaostření, správné expozice a barevné vyváženosti spolu s histogramy, jasovým i pro jednotlivé kanály RGB, a s nastavenými expoziční parametry. Jak vidíte, jedná se o použitý režim expozice, rychlost závěrky, clonové číslo, korekci expozice, použití funkce pro úpravu dynamického rozsahu a o režim vyvážení bílé. Vidíme-li potřebu některou z položek změnit a ovlivnit parametry expozice, vodorovnými tlačítky multifunkčního ovladače ji vybereme a hlavním otočným voličem změníme nastavení. Po potvrzení své volby se všechna nastavení použijí pro „ostrý snímek“, který pořídíme vzápětí.

Barevný displej slouží také k samotné kompozici záběru a případně i videa namísto hledáčku. Režimy „živého náhledu“ na displeji jsou různé. Podrobnosti najdete v samostatném pojednání. Ale stručně lze konstatovat, že jeden bývá určen pro snímání s fotoaparátem umístěným na stativu a druhý pro snímání „z ruky“. A umožňují využít různé typy, režimy a funkce zaostřování včetně přesného ručního na vybranou část hlavního skladebného prvku zvětšenou na displeji. Možnosti zvětšení jsou různé podle typu a značky zrcadlovky.

Fotograf také může podle potřeby zobrazit různé pomocné linie (kříž xy, nebo úhlopříčný, kolmé linie, rastr). Některé přístroje umožňují zobrazit umělý horizont pro snazší docílení vodorovné polohy fotoaparátu, pokud není umístěný na stativu s vodováhami. A také další pomocné virtuální nástroje, kupříkladu dálkoměr pro upřesnění ručního ostření nebo virtuální ovladače některých funkcí.


Umělý horizont – elektronická vodováha s dvojí osou. Používá stejné snímače jako AF systém citlivý na orientaci fotoaparátu a může být zobrazena v hledáčku pomocí bodů AF, nebo na displeji. Zde Canon EOS 7D.

Samozřejmě nesmím zapomenout, že na barevném displeji také prohlížíme pořízené snímky (případně i videosekvence) a můžeme je ukazovat i dalším osobám, a to po jednotlivých snímcích, anebo s využitím některé funkce pro prezentace snímků. Také slouží pro vyhledávání určitých záběrů, ať už si je chceme pouze prohlédnout nebo je ukázat kamarádům, anebo vybrat a odeslat k vytištění na tiskárnu připojenou přímo k fotoaparátu pomocí USB rozhraní a technologie PictBridge.

U většiny zrcadlovek barevný monitor také slouží při jednoduché editaci či úpravě snímků (případně i videa) přímo ve fotoaparátu. Tedy k otočení nebo změně velikosti, pro aplikaci některých automatických úprav či digitálních filtrů a retuší, k dispozici bývá i funkce pro srovnání sbíhajících se linií a také možnost konverze souborů RAW na grafický formát JPEG nebo TIFF. Vyšší modely umožňují i korigovat některé vady objektivů.


Digitální zrcadlovka pro nejširší okruh uživatelů Canon EOS 550D má displej typu Clear View TFT LCD s úhlopříčkou 3 palce (7,7 cm), s poměrem stran obrazu 3:2, rozlišením cca 1040 tisíc obrazových bodů, s přibližně 100% pokrytím obrazu a přibližně 160stupňovými pozorovacími úhly (vodorovně i svisle). Jeho povrchová úprava je duální, antireflexní, s ochranou proti zašpinění a umožňuje nastavení jasu v sedmi úrovních. Slouží i jako obrazovka rychlého ovládání Quick Control a pro nastavení fotoaparátu. V režimu živého náhledu při zvoleném ručním zaostřování můžeme obraz zvětšit 5×, 10× nebo i 15× v libovolném místě displeje.

Posuzování displeje

Při testech velkých LCD monitorů kontroluji geometrii, ostrost obrazu, podání základních barevných složek, změny barev v závislosti na úhlu pohledu a nastavení kontrastních poměrů a správné zobrazení gradace (šedé škály). Také zjišťuji vadné subpixely a doby odezvy. Obdobně přistupuji k malým displejům u fotoaparátů, byť je samozřejmě třeba zohlednit jejich specifické vlastnosti.

Když při výběru digitální zrcadlovky posuzujete hlavní barevný zobrazovač:

• Ptejte se, jak velký displej chcete. U zrcadlovek je dnes běžný třípalcový, anebo trochu menší a širší 2,7palcový.
• Zajímejte se o jeho rozlišení. Je důležitým parametrem, určujícím kvalitu obrazu. Standardem je 230 tisíc obrazových bodů (230 kpx), ale nejlepší modely mají přes 900 tisíc pixelů.
• Ptejte se na pozorovací úhly. Jsou-li široké (160, 170 i více stupňů), bude zobrazení kvalitní i v případě, že displej sledujete z jiného než kolmého, přímého směru, anebo jej ukazujete i jiné osobě či osobám. U méně kvalitního displeje dojde ke ztrátě barev, k zesvětlení obrazu, až ke „ztrátě obrazu“ – podle úhlu a kvality displeje.
• Věnujte pozornost zobrazení barev i jasu a kontrastu displeje. Pro zlepšení jasu obrazu používají výrobci různé metody. Jde o to, aby obraz byl viditelný jak za jasného osvětlení, třeba i za ostrého slunečního jasu, tak i vhodně zobrazoval naopak při nízkých hladinách okolního osvětlení. A tak kupříkladu Olympus na spodní část displejů typu HyperCrystal LCD vkládá ještě jednu polopropustnou vrstvu, která odráží světlo z externích světelných zdrojů, což zlepšuje jas a kontrast takovéto „protisluneční“ LCD obrazovky. Obdobná řešení nabízejí i další značky, kupříkladu Clear View LCD Canon nebo LCD Clear Photo Plus Sony.
• Jas displeje je také možno uživatelsky upravovat (třeba v sedmi či 15 úrovních, podle typu a značky), kvalitní zrcadlovky pro náročné umožňují i uživatelskou úpravu barevného podání.
Některé fotoaparáty, kupříkladu zrcadlovky Sony, mají u displeje zabudovaný snímač, který „hlídá“ úroveň okolního osvětlení a předává informace do systému, který automaticky optimalizuje jas displeje.
• Obdobně jako jas je také možno uživatelsky upravovat barevné podání displeje.
• A co vadné subpixely? Vyskytují se mnohem méně než dříve. A je dobré je včas odhalit. Pokud je objevíme až časem, nezbývá než uplatnit funkci Pixel Mapping, která umí chybějící data dopočítat z hodnot získaných od sousedních bodů. Výhodou je, pokud tuto funkci, spojenou přímo s obrazovým procesorem, můžeme spustit uživatelsky. Bohužel většinou je třeba se obrátit na odborný servis.


Olympus E-620 nabízí „protisluneční“ HyperCrystal III LCD s úhlopříčkou 2,7 palce, rozlišením 230 kpx, se širokými pozorovacími úhly (až 176 stupňů) a s možností úpravy jasu v 15 úrovních. Displej je umístěný na výklopném a otočném panelu s čepem na levé straně, což umožňuje snadnou a plně flexibilní manipulaci. Jediné, co některým uživatelům může chybět, je možnost mít displej vyklopený v podélné ose fotoaparátu, což zase umožňují displeje pouze výklopné (DSLRs Sony Alfa) a také displeje otočné a výklopné se středovým kloubem v dolní části těla (viz Nikon D5000). 

Pevně zabudovaný, nebo pohyblivý displej?

Zrcadlovky mají barevný displej buďto napevno vsazený do zadní stěny, nebo jej mají na výklopném, anebo výklopném a otočném panelu. Vyklopený displej usnadňuje některé fotografické činnosti. Kupříkladu umožňuje mít plnou kontrolu nad záběry, které pořizujeme přes překážku, ať už ji tvoří dřevěná ohrada, nebo skupina osob, které chtějí být co nejblíže vítězi závodu, kterého vy chcete nebo potřebujete právě také fotografovat. Výborně poslouží i při fotografování v jiných, třeba i krkolomných polohách, fotografujeme-li včelku na květině, detail květu nebo co se děje v mechu. Oceníme jej i při table-top tvorbě nebo u aranžovaných zátiší. A pokud můžeme panel použít tak, že v době, kdy fotoaparát nepoužíváme, třeba když se přemisťujeme, je displej přitisknut k zadní stěně těla, pak plní i důležitou funkci ochrannou – proti poškrábání či promáčknutí a podobně.


 

Nikon D5000 je vybavený 2,7" TFT LCD monitorem s rozlišením cca 230 kpx, širokými pozorovacími úhly (170 stupňů) a regulací jasu. Je umístěný na výklopném a otočném panelu, jehož flexibilitu lehce omezuje mechanismus, který se otevírá směrem ke spodní části fotoaparátu: Při použití stativu se musíme včas rozhodnout, zda chceme pracovat s displejem vyklopeným, nebo „v základní poloze“, poněvadž je-li fotoaparát upevněn ke stativu, displej nelze vyklopit.

Některé výklopné displeje jsou umístěné výrazně nad hranu zadní stěny fotoaparátu, a tak je dobré vyzkoušet, zda nám nebudou vadit při používání hledáčku. Případně se ptejme po nástavci nebo delší měkké očnici hledáčku. K některým modelům digitálních zrcadlovek je nabízena také násuvná dioptrická očnice, ovšem ta má smysl pouze pro uživatele, kteří mají dioptrické brýle a nestačí jim rozsah dioptrické korekce hledáčku.


A ještě jiné řešení výklopného displeje nabízí na svých zrcadlovkách Sony. Zde je jako příklad model Alfa 380. Jak vidíte, displej můžeme pouze vyklápět, neumožňuje otáčení. Ovšem možné je až 90˚ vyklopení a nasměrování buďto nahoru, nebo dolů. Obrazovka typu LCD Clear Photo Plus má úhlopříčku 2,7 palce, rozlišení 230 400 obrazových bodů a automatické nastavení jasu. Senzory aktivují její vypnutí, jakmile přiblížíme oko k okuláru hledáčku.

Používané typy panelů

Používány jsou displeje využívající tekuté krystaly. Odtud také anglický název Liquid Crystal Display a jeho zkratka – LCD. Skládají se z určitého počtu barevných nebo jednobarevných (monochromatických) pixelů, které sestávají z molekul tekutých krystalů uložených mezi dvěma průhlednými elektrodami a dvěma polarizačními filtry s kolmými osami polarizace. Mezi polarizačními filtry je matice. Ta je buďto pasivní, tvořená dvěma skelnými substráty (jeden tvoří sloupce, druhý řady), napojenými na integrované obvody, ze kterých jsou přiváděny elektrické náboje. Tato metoda je použita u jednodušších displejů typu STN – SuperTwist Nematic. Anebo je matice aktivní, tvořená tenkovrstvými tranzistory, TFT – Thin-Film Transistors, což umožňuje přesně ovládat velikost napětí na krystalech a tedy i jas displeje. Existuje ještě řada různých typů aktivních displejů TFT: TN+Film – Twisted Nematic, IPS – In-Plane Switching, MVA – Multi-domain Vertical Alignment, PVA – Patterned Vertical Alignment, S-PVA – Super-Patterned Vertical Alignment a S-IPS – Super-In-Plane Switching.

Jako hlavní zobrazovače u digitálních zrcadlovek jsou používány právě barevné aktivní TFT displeje z polymorfního křemíku. Barevné LCD mají každý pixel rozdělený do tří subpixelů, červeného, zeleného a modrého (RGB). Svítivost každého pixelu lze díky tranzistorům nezávisle kontrolovat nezávisle na ostatních a kombinací těchto pixelů, uspořádaných do různých geometrických vzorů, lze dosáhnout milionů odstínů barev.


Výrobci barevné displeje postupně vylepšují. Jedním z hledisek je kvalitní, zřetelný obraz i za jasného denního světla, třeba i při ostrém slunečním svitu. Jako dobrý příklad poslouží schema displeje použitého v zrcadlovce Canon EOS 7D, Clear View II TFT LCD, ve srovnání s původní technologií Clear View. Nový třípalcový displej s rozlišením cca 920 kpx (VGA) má široké pozorovací úhly (cca 160°) a přibližně 100% pokrytí obrazu. Jak vidíte, vzduchová mezera mezi ochranným krytem displeje a vrstvou tekutých krystalů byla vyplněna elastickým optickým materiálem. Tím je potlačen vznik odlesků od povrchu tekutých krystalů. Při cestě světelných paprsků totiž odlesky vznikají na rozhraní vzduchové mezery v důsledku velkého rozdílu v indexu lomu. Vrstvu tekutých krystalů chrání před poškrábáním odolnější skleněný kryt.

AMOLED displej má kupříkladu Samsung NX10. Ovšem NX10 není zrcadlovka – takže o něm více v samostatné sekci, prosím. (;-)

Displeje typu OLED, AMOLED

Nejnověji se objevují displeje využívající technologii organických elektroluminiscenčních diod. Anglický název je Organic Light-Emitting Diode, zkratkou OLED. A nejčastěji jde opět o displeje s aktivní maticí: Active Matrix Organic Light Emitting Diode – AMOLED. Nejprve se objevily u vybraných modelů kompaktních digitálních fotoaparátů, na zrcadlovkách dosud použity nebyly. Nejnověji displej tohoto typu používá fotoaparát Samsung NX10, který sice nemá sklopné zrcadlo a pentaprizmatický optický hledáček, ale hledáček elektronický, je však vybavený obrazovým snímačem formátu APS-C a bajonetem pro výměnné objektivy.


A ještě jednou displej Canon EOS 7D: Je vybaven snímačem okolního osvětlení, který automaticky nastavuje jas obrazovky podle osvětlení prostředí. Jak ale vidíte ze sejmuté obrazovky, také máme možnost zvolit ruční úpravu a jas sami nastavovat. K dispozici máme sedm úrovní. Obdobně je možno upravit i barevné podání displeje.

Velikost displeje

Uváděna je délka úhlopříčky. I u nás se vžilo použití délkové jednotky „palec“, inch [in, “], byť někdy je v závorce uváděn i přibližný přepočet na centimetry [cm]. Přepočet je jednoduchý: 1 “ = 2,54 cm. Pak 3 “ = 7,62 cm atp. atd. Proč se i u nás vžilo používání palců, je zřejmé. Údaj ve formě „3“ displej“ (slovy „třípalcový displej“, neboli s úhlopříčkou 3 palce/3 “), se nám vyslovuje snadno, kdežto „7,62cm displej“? No jen si to zkuste správně vyslovit! Ale opravdu správně, tedy podle pravidel českého pravopisu. (;-)) No, ale můžeme si pomoci zaokrouhlením: „téměř osmicentimetrový displej“, což je na úkor přesnosti. Anebo můžeme použít delší vyjádření typu „displej s úhlopříčkou (délky) sedm celých a šedesát dvě setiny centimetru“... Osobně jsem tedy rád, že můžeme používat palce. (Neboli couly – a nejen u závitů pro vodovodní baterie, ale také pro stativy a jejich hlavice.) 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ